Hợp tác cùng phát triển

POW – Triển vọng tăng trưởng đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 17/02/2022    598

Chia sẻ

  • Doanh thu/LN ròng Q4 giảm 17%/25% svck do sản lượng giảm 38% svck. LN ròng cả năm 2021 giảm 25% svck xuống mức 1.778 tỷ đồng.
  • Chúng tôi kỳ vọng sản lượng 2022 sẽ giảm nhẹ 2,3% svck và hồi phục 26,8%/31,2% svck trong 2023/24 với đóng góp từ Nhơn Trạch 3.
  • Hạ khuyến nghị xuốngTrung lập với giá mục tiêu cao hơn 19.200đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND18.700

VND19.200

1,7%

TRUNG LẬP

Điện

KQKD 2021: Ghi nhận kết quả kém do sản lượng nhiệt điện giảm mạnh

Sản lượng điện Q4 của POW giảm 38% svck xuống 2.522 triệu kWh ảnh hưởng bởi phụ tải thấp tại miền Nam, dẫn đến sản lượng huy động thấp. Giá bán điện bình quân giảm 16% do tỷ trọng sản lượng nhiệt điện giảm mạnh. Doanh thu Q4/21 do đó giảm 55% svck xuống 3.598 tỷ đồng, và công ty ghi nhận lỗ gộp 326 tỷ đồng do giá khí tăng cao đã ăn mòn biên LN gộp. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 184% svck do công ty ghi nhận khoản thanh toán nợ phải thu 742 tỷ từ EVN, doanh thu tài chính tăng 28 lần do nhận cổ tức từ công ty con. POW ghi nhận lỗ ròng 62,7 tỷ đồng (-106% svck)

Tính cả năm 2021, doanh thu giảm 17% svck xuống 24.565 tỷ đồng do kết quả kém tại mảng nhiệt điện, dẫn đến mức giảm 25% svck lãi ròng xuống còn 1.778 tỷ đồng, hoàn thành 76% dự phóng của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá doanh nghiệp đưa ra kế hoạch 2022 khá thận trọng

Ban lãnh đạo POW đặt ra mục tiêu LN ròng 900 tỷ cho năm 2022 (-49% svck) do những lo ngại về ngành điện tiếp tục gặp khó. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2022 sẽ chỉ giảm 1% svck đạt 1.764 tỷ đồng với dự báo về một mức tăng trưởng nhu cầu điện toàn quốc cao hơn sẽ giúp sản lượng điện khí hồi phục 22% svck và biên LN gộp tăng 2 điểm %. Chúng tôi dự báo sản lượng năm 2022 sẽ giảm 2,3% svck xuống 14,9 tỷ kWh do sự cố Vũng Áng 1 và sản lượng thủy điện sẽ giảm 18,5% svck do pha La Nina kết thúc.

Trong năm 2023/24, sản lượng sẽ phục hồi mạnh 26,8%/31,2% svck do kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ điện Việt Nam sẽ tăng mạnh cùng với sự đóng góp từ Nhơn Trạch 3 trong năm 2024. Doanh thu nhờ đó tăng lần lượt 26,1%/37,4% svck, đạt 32.218 tỷ đồng và 44.280 tỷ đồng trong năm 2023/24. LN ròng được dự báo sẽ tăng lần lượt 44,0% svck và 44,5% svck trong năm 2023/24.

Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với giá mục tiêu cao hơn 19.200đ/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho POW lên 28% sv báo cáo trước do (1) Chúng tôi chuyển định giá DCF sang năm 2022, (2) chúng tôi điều chỉnh dự phóng EPS năm 2022/23/24 lần lượt -37,1%/-12,3%/+29,6%. Động lực tăng giá là sản lượng được huy động nhiều hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là tiến độ hoàn thành Nhơn Trạch 3&4 lâu hơn kỳ vọng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status