Hợp tác cùng phát triển

POW – Những điểm chính trong Đại hội cổ đông 2020 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/06/2020    1056

Chia sẻ

  • POW đặt kế hoạch lợi nhuận ròng giảm 28,4% sv cùng kỳ, ở mức 2.044 tỷ đồng, do sụt giảm nguồn cung khí và giá than cao hơn sv cùng kỳ.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi 16.800 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 10.700

VND 16.800

2,8%

KHẢ QUAN

Điện

Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2020

TCT Điện lực Dầu khí (POW) đề ra kế hoạch sản lượng điện đạt 21,6 tỷ kWh (-4,1% sv cùng kỳ). Doanh thu và lợi nhuận 2020 dự kiến lần lượt là 35.449 tỷ đồng (+0,2% sv cùng kỳ) và 2.044 tỷ đồng (-28,4% sv cùng kỳ). Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức cổ tức tiền mặt 300 đồng/cp cho năm 2019. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 là 300 đồng/cp.

Triển vọng tích cực từ điện than

Theo chia sẻ từ POW, hiện tại nguồn than cho NMĐ Vũng Áng 1 (VA1) đã được đảm bảo từ đầu năm. Hiện tại, VA1 đã có 300.000 tấn than trong kho, tương đương với 25 ngày hoạt động. Chúng tôi kỳ vọng VA1 tiếp tục hưởng lợi từ việc EVN gia tăng huy động điện than, từ đó VA1 có thể đạt được kế hoạch của doanh nghiệp/dự phóng của chúng tôi là sản lượng 2020 tăng 8% sv năm 2019.

Mua bổ sung khí cho NMĐ Nhơn Trạch 1 (NT1) và Cà Mau 1&2

Tại ĐHCĐ 2020, đại hội đồng cổ đông đã tán thành phương án mua bổ sung khí từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt cho NT1 theo Bổ sung số 14 thuộc hợp đồng mua bán khí giữa POW và TCT khí Việt Nam. Ngoài ra, ĐHCĐ cũng thông qua việc mua bổ sung khí từ Petronas (Malaysia).

Rủi ro khoản phải thu từ công ty mua bán điện (EPTC)

Theo chia sẻ từ phía POW, công ty mua bán điện (EPTC) hiện đang giữ khoản tiền 1.500 tỷ đồng phải trả cho POW do hai bên vẫn chưa thống nhất về tỷ giá ngoại tệ. Ngoài ra EPTC còn giữ 414 tỷ đồng của NMĐ VA1 do chưa hoàn tất hồ sơ đầu tư để căn cứ tính giá điện. Trong báo cáo tài chính 2019, POW đã trích lập dự phòng 398 tỷ đồng cho khoản phải thu trên. Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã có kiến nghị lên Bộ Công Thương và hy vọng giải quyết trong tháng 6/2020, chúng tôi vẫn đánh giá rủi ro cao từ khoản phải thu này và có thể POW sẽ phải trích lập dự phòng thêm trong 2020.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 16.800 đồng/cp

Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi 16.800 đồng/cp, dựa trên hai phương pháp với tỷ trọng bằng nhau là DCF và EV/EBITDA mục tiêu 2020 là 5,5x. Rủi ro giảm giá: 1) nguồn cung than và khí không đảm bảo, và 2) rủi ro kĩ thuật từ vận hành. Động lực tăng giá: 1) tốc độ thu hồi các khoản phải thu từ EPTC nhanh hơn dự kiến, và 2) giá bán điện cao hơn kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status