Hợp tác cùng phát triển

POW – Kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ từ điện khí – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/06/2022    243

Chia sẻ

  • LN ròng Q1/22 tăng 41,9% svck đạt 721 tỷ đồng nhờ mức tăng sản lượng điện khí và thủy điện, đạt 38% dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi sản lượng điện khí sẽ bù đắp cho mức giảm điện than, LN ròng dự phóng 2022 đạt 2.333 tỷ đồng (+32,2% svck).
  • Nâng khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 20.400đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND14.750

VND20.400

0,33%

KHẢ QUAN

Điện

Sản lượng điện khí phục hồi, đóng góp chính cho KQKD ấn tượng Q1/22
Mảng điện khí ghi nhận kết quả sản lượng tích cực trong Q1/22, thủy điện cũng tăng trưởng mạnh nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng, bù đắp cho mức giảm sản lượng từ sự cố tổ máy Vũng Áng 1. Doanh thu Q1/22 ghi nhận giảm 7,8% svck đạt 7.061 tỷ đồng, nhưng biên LN gộp tăng 3,1 điểm % do công ty không còn ghi nhận doanh thu từ các mảng biên thấp sau khi thoái vốn PVMachino, giúp LN gộp tăng 17,3% lên 1.027 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 31,9% svck nhờ mức giảm 32% svck nợ vay ngắn hạn. Do đó, LN ròng POW Q1/22 ghi nhận tăng 41,9% svck đạt 721 tỷ đồng.
Sản lượng điện khí phục hồi sẽ bù đắp sản lượng điện than sụt giảm
Với dự báo nhu cầu điện phục hồi mạnh mẽ trong 2022, và Việt Nam có thể bước vào giai đoạn thiếu điện cục bộ. Chúng tôi tin rằng điện khí có nhiều dự địa tăng trưởng sau khi trải qua mức nền sản lượng thấp năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng điện khí POW sẽ tăng 28,9% svck đạt 10.578tr kWh, với giá bán duy trì ở mức cao 2.015đ/kWh. Thủy điện tiếp tục duy trì vị thế sản lượng huy động tích cực đạt 1.154tr kWh do pha La Nina kéo dài. Sản lượng điện than dự kiến giảm 24,5% svck do sự cố Vũng Áng 1. Do đó, mảng điện khí kỳ vọng sẽ bù đắp cho những tổn thất điện than, doanh thu dự kiến tăng 13,4% svck đạt 30.592 tỷ đồng trong 2022 và tiếp tục đạt 34.662 tỷ đồng (+13,3% svck) khi các nhà máy hoạt động hết công suất trở lại trong 2023. LN ròng dự kiến tăng 31,1% svck/17,8% svck trong 2022/23 đạt lần lượt 2.332 tỷ đồng và 2.749 tỷ đồng.
Doanh nghiệp ghi nhận các khoản lợi nhuận bất thường trong 2022-23
POW đang tiến hành thoái vốn CTCP Điện Việt Lào, dự kiến ghi nhận lợi nhuận bất thường 308 tỷ và theo kế hoạch sẽ hoàn thành thủ tục trong Q2/22. Doanh nghiệp cũng có lộ trình thoái vốn dần các công ty con, tiếp theo là CTCP EVN Quốc tế, cùng với khoản bồi thường bảo hiểm cho Vũng Áng 1.
Nâng khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu 20.400đ/cp
Chúng tôi nâng giá mục tiêu POW 6,2% với EPS 2022/23/24 điều chỉnh tăng 32,2%/8,1%/9,9%. Tiềm năng tăng giá bao gồm khắc phục sự cố Vũng Áng 1 nhanh hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm tiến độ Nhơn Trạch 3&4 lâu hơn dự kiến và sản lượng điện khí giảm huy động do giá khí cao.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status