Hợp tác cùng phát triển

POW – Kết quả 9T2019 vượt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/11/2019    175

Chia sẻ

  • Doanh thu Q3/2019 của POW tăng 13,8% yoy đạt 7.924 tỷ đồng, nhờ sản lượng điện tăng 16,4% yoy.
  • Biên lợi nhuận gộp 9T2019 tăng 0,8 điểm % yoy lên 14,8% chủ yếu tới từ chi phí khấu hao thấp hơn.
  • Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng mạnh 31,3% yoy đạt 2.491 tỷ đồng, hoàn thành 84% dự báo của chúng tôi do chi phí khấu hao và chi phí tài chính thấp hơn dự kiến. Duy trì khuyến nghị Mua.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND13.550 VND18.334 0% MUA ĐIỆN

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status