Hợp tác cùng phát triển

PNJ – Tỏa sáng một lần nữa – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 16/06/2021    1378

Chia sẻ

  • Trong 4T21, PNJ ghi nhận doanh thu 9.033 tỷ đồng (+64,1% svck) và lợi nhuận ròng 588 tỷ đồng (+93,5% svck), vượt 47,3% dự phóng năm 2021.
  • Đợt bùng phát Covid-19 ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngắn hạn nhưng trong dài hạn, PNJ vẫn tỏa sáng nhờ mảng bán lẻ trang sức tăng trưởng tốt hơn mong đợi.
  • Nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 119.200 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND96.000

VND119.200

1,86%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

Đợt bùng phát Covid-19 mới ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngắn hạn
Dịch Covid-19 lần thứ tư, bắt đầu vào cuối T4/21, đang lan rộng khắp cả nước, đặc biệt là ở TP.HCM khiến thành phố thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày từ ngày 31/5. Trong T6/21, 72/340 cửa hàng PNJ đã đóng cửa trên toàn quốc, trong đó có 69 cửa hàng tại TP.HCM, chiếm 20,3% tổng số cửa hàng PNJ. Chúng tôi ước tính doanh thu T6/21 của PNJ có thể giảm khoảng 30 – 40% so với cùng kỳ (svck) do tác động của đợt giãn cách xã hội này.

Tăng trưởng bán lẻ trang sức giúp PNJ tỏa sáng
Bất chấp đợt giãn cách xã hội tại TP.HCM, chúng tôi vẫn lạc quan về chiến lược xây dựng thương hiệu mới của PNJ, gồm 1) cửa hàng cao cấp mới PNJ NEXT, 2) phong cách sản phẩm mới STYLE by PNJ, 3) các chương trình thúc đẩy doanh số hiệu quả và 4) mới nhất là sự hợp tác với Pandora với mô hình Shop-in-shop. Những bước đi này đã thúc đẩy mảng bán lẻ trang sức của PNJ, thể hiện bằng kết quả tốt hơn mong đợi trong 4T21 với doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng lần lượt đạt 9.033 tỷ đồng (+64,1% svck) và 598 tỷ đồng (+93,5% svck), hoàn thành 47,3% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi.

Thay đổi dự phóng với doanh thu bán lẻ trang sức cao hơn
Chúng tôi tăng dự phóng doanh thu của kênh bán lẻ lên 7,6%/8,6% so với dự báo trước đó do tăng mức tăng trưởng doanh thu bán trang sức vàng trên mỗi cửa hàng lên 13% svck / 8% svck trong năm 2021/2022 (từ 5% svck/7% svck trong dự báo trước đó). Chúng tôi cũng tăng doanh thu từ kênh bán buôn thêm 4,6%/4,6% trong năm 2021/2022 so với dự báo trước đó do sự phục hồi của các cửa hàng trang sức quy mô nhỏ trong năm 2021/2022. Do đó, chúng tôi đã tăng LN ròng năm 2021/2022 lên 16,8%/18,5% so với dự báo trước đó.

Nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 119.200 đồng
Chúng tôi tăng giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF thêm 19,8% lên 119.200 đồng/cổ phiếu sau khi điều chỉnh EPS tăng 17,8%/19,8% trong năm 2021/2022 so với báo cáo trước đó. Tiềm năng tăng giá bao gồm: 1) tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn so với dự kiến, 2) phục hồi sau dịch tốt hơn so với dự kiến và 3) các dự án mới thúc đẩy doanh số bán hàng. Rủi ro giảm giá là làn sóng bùng phát dịch Covid-19 tiếp theo tại Việt Nam.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status