Hợp tác cùng phát triển

PNJ – Tháng 10 tỏa sáng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/12/2020    945

Chia sẻ

  • Doanh thu và LN ròng của PNJ trong T10/20 lần lượt tăng 6,5% svck/35% svck lên mức 1.827 tỷ đồng/175 tỷ đồng.
  • Doanh thu 10T20 đi ngang svck ở mức 13.495 tỷ đồng, trong khi LN ròng giảm 13% svck xuống còn 817 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% dự phóng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu VND99.500 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 78.500

VND 99.500

2,29%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

KQKD 10T20 tốt hơn so với chúng tôi ước tính

Doanh thu T10/20 tăng 6,5% svck lên 1.827 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ doanh thu kênh bán lẻ khi tăng 17,5% svck, từ đó bù đắp sự sụt giảm của kênh bán buôn và kênh vàng miếng. LN ròng T10/20 của PNJ đạt 175 tỷ đồng, tăng 35% svck. Trong 10T20, doanh thu của PNJ đi ngang svck đạt 13.495 tỷ đồng, trong khi LN ròng giảm 13% svck xuống 817 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% dự báo năm 2020 và cao hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.

Giá vàng giảm có thể có lợi cho việc trữ hàng tồn kho của PNJ

Giá vàng tăng hơn 29,2% từ T1/20 đến T8/20, tạo áp lực lớn lên giá vốn hàng bán của PNJ trong dài hạn khi muốn bổ sung hàng tồn kho của mình. Tuy nhiên, nguồn tin tích cực về vắc-xin Covid-19 đã khiến giá vàng giảm 7% từ T8/20 đến T12/20, từ đó giảm áp lực lên giá vốn hàng bán của PNJ khi hàng tồn kho của PNJ có thể được bổ sung với chi phí thấp hơn.

Thay đổi dự phóng

Chúng tôi tăng dự phóng LN ròng năm 2020/21/22 lần lượt 11,2%/0,5%/2,6% do 1) dự phóng doanh thu bán lẻ tăng trong năm 2020/2021/2022 (+14,6%/+ 12,5%/+ 23,1% so với dự báo cũ) và 2) tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn trong 2021-22 nhờ phục hồi sau Covid-19 (20/15 cửa hàng vàng PNJ vào năm 2021/22 so với 10/10 trong các dự báo trước đó).

Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 99.500 đồng/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu theo DCF thêm 26,2% lên 99.500 đồng/cp sau khi chuyển thời điểm định giá sang 2021, tăng 0,5% / 2,6% dự phóng LN ròng năm 2021/22 và CAGR EBIT 10 năm tăng lên 8,4% (so với 7,8% trong dự phóng trước đó). Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/E năm 2021 đạt 17,7 lần, với giả định lãi suất phi rủi ro là 3% và WACC là 10,6%.

Tiềm năng tăng giá và rủi ro giảm giá

Tiềm năng tăng giá bao gồm 1) Tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn dự kiến, 2) Nhu cầu phục hồi tốt hơn mong đợi sau đại dịch và 3) Concept mới dự kiến làm tăng doanh thu. Rủi ro giảm giá là khả năng xảy ra làn sóng dịch Covid tiếp theo tại Việt Nam dẫn đến giãn cách xã hội.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status