Hợp tác cùng phát triển

PNJ – Sự phục hồi dần trở nên rõ nét – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/10/2019    370

Chia sẻ

  • KQKD Q3/2019 được cải thiện so với quý trước và hệ thống vận hành được phục hồi từ cuối tháng 8.
  • Chi phí tài chính và chi phí hoạt động gia tăng che mờ sự cải thiện biên LNG trong 9T/2019.
  • Tốc độ mở rộng cửa hàng chậm lại trong Q3/2019 để tập trung khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống ERP.
  • Hạ khuyến nghị xuống NẮM GIỮ do giá thị trường đã đến gần giá mục tiêu 88.000 đồng/CP của chúng tôi.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND82.800 VND88.000 2,4% NẮM GIỮ BÁN LẺ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status