Hợp tác cùng phát triển

PHP – Vẫn còn những câu chuyện phía trước – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 05/08/2021    998

Chia sẻ

  • Trong Q2/21, lợi nhuận (LN) ròng PHP tăng 26,0% svck đạt 156 tỷ. LN ròng 6T21 tăng 35,6% svck, đạt 62,3% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi tăng dự phóng EPS 2021/22/23 thêm 21,4%/16,6%/24,3% để phản ánh kỳ vọng sản lượng container cao hơn.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 29.200 đồng/cổ phiếu.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND24.500

VND29.200

2,5%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

Kết quả Q2/21 tích cực hơn dự kiến
Trong Q2/21, doanh thu PHP tăng 22,7% svck đạt 628 tỷ nhờ tăng trưởng sản lượng container 26,2% svck đến từ nhu cầu vận tải biển cao. Biên lợi nhuận gộp tăng 1,5 điểm % do lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Thu nhập từ công ty liên kết tăng 86,2% svck đạt 13 tỷ trong Q2/21 nhờ sản lượng hàng hóa tăng cao ở cụm cảng Hải Phòng. Tổng hợp lại, LN ròng Q2/21 tăng 26,0% svck đạt 156 tỷ, khiến LN ròng nửa đầu năm tăng 35,6% svck, đạt 62,3% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Dự án di dời cảng Hoàng Diệu và đề xuất tăng phí vẫn ở phía trước
Trong ngắn hạn, chúng tôi tin rằng còn hai yếu tố khác có thể tác động tích cực đến PHP gồm: (1) dự án di dời cảng Hoàng Diệu có thể được phê duyệt trong năm 2021 theo tiến độ xây dựng cầu Nguyễn Trãi, dự án mà các thủ tục cần thiết đã được phê duyệt và sẽ khởi công vào cuối năm 2021, và (2) chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ phê duyệt đề xuất nâng phí dịch vụ cảng biển trong 2022.

Dự án cảng nước sâu là động lực tăng trưởng dài hạn
Nhờ vị trí đắc địa của cụm cảng Hải Phòng, chúng tôi kỳ vọng sản lượng container của PHP tăng trưởng 19,7% svck trong năm 2021. Tuy nhiên, các cảng của PHP đang gần đạt đến công suất thiết kế (ước tính 106% công suất vào cuối 2021), do đó chúng tôi dự phóng tăng trưởng sản lượng container của PHP chậm lại và đạt 6,3%/4,1% svck trong năm 2022-23. PHP sẽ đầu tư cảng nước sâu mới ở Cụm cảng Cửa Ngõ Quốc Tế Hải Phòng (HIGP) và nâng tổng công suất khai thác thêm 52,4% đạt 3,2 triệu TEU/năm. Với việc Bến số 3 của dự án dự kiến hoạt động vào Q3/23 và Bến số 4 của dự án hoạt động trong Q3/25, chúng tôi kỳ vọng sản lượng container của PHP tăng trưởng kép vững chắc 9,5%/năm trong giai đoạn 2024-27.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 29.200 đồng/cổ phiếu
Chúng tôi tăng EPS 2021/22/23 thêm 21,4%/16,6%/24,3% trên cơ sở sản lượng container qua các cảng của PHP cao hơn. Rủi ro giảm giá gồm (1) bất ổn từ dịch bệnh hay khủng hoảng toàn cầu làm gián đoạn giao thương và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của PHP, và (2) xây dựng dự án cảng nước sâu lâu hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá gồm (1) sản lượng và phí cao hơn dự kiến, và (2) dự án di dời cảng Hoàng Diệu và đề xuất tăng phí được thông qua.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status