Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Triển vọng lợi nhuận tích cực trong giai đoạn 2020-21 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/08/2019    239

Chia sẻ

  • Mảng xây lắp điện phục hồi như kỳ vọng và bù đắp một phần cho sự sụt giảm của mảng bất động sản
  • Các dự án thủy điện mới thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai và ba dự án bất động sản mới đảm bảo đóng góp ổn định vào lợi
    nhuận của PC1 trong 2020-22
  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng năm 2019 giảm 7,2% sv cùng kỳ và duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 26.100 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND18.100 VND26.100 0,0% MUA CÔNG NGHIỆP

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status