Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Tăng trưởng lợi nhuận 2020 đến từ mảng bất động sản – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/03/2020    632

Chia sẻ

  • Doanh thu năm 2019 tăng nhưng biên lợi nhuận giảm.
  • Các dự án điện mới sẽ đóng góp vào doanh thu từ năm 2020.
  • Chúng tôi giảm dự phóng lợi nhuận năm 2020-21 xuống 0,9%-9,4.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu giảm còn 17.200 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 11.700

VND 17.200

0%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

Doanh thu năm 2019 tăng nhưng biên lợi nhuận giảm. Trong năm 2019, PC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng 14,9% sv cùng kỳ, đạt 5.842 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu đến từ doanh thu mảng xây lắp tăng 73,4% sv cùng kỳ, đạt 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu mảng BĐS (vốn có biên lợi nhuận cao) sụt giảm 78% sv cùng kỳ do ít dự án được hạch toán hơn so với năm 2018. Vì vậy lợi nhuận ròng giảm 23,6% sv cùng kỳ xuống còn 356 tỷ đồng, đạt 82,3% ước tính cả năm của chúng tôi.

Các dự án điện mới sẽ đóng góp vào doanh thu từ năm 2020. Chúng tôi ước tính tổng công suất phát điện của PC1 sẽ tăng trưởng kép 42,5% trong giai đoạn 2020-22 nhờ vào: 1) 3 dự án thủy điện mới với tổng công suất 56MW là Mông Ân (30MW) – đã phát điện từ T1/2020, Bảo Lạc B (18MW) và Sông Nhiệm (8MW) – dự kiến sẽ hoàn thành vào Q3/2020, 2) 3 dự án điện gió là Liên Lập (48MW), Phong Nguyên (48MW) và Phong Huy (48MW) – dự kiến hoạt động trước T11/2021. Do đó doanh thu của mảng điện ước tính tăng trưởng kép 49,4% trong 2020-22, nâng tỷ trọng đóng góp vào doanh thu từ 9,4% trong 2019 lên 20,7% trong năm 2022.

Chúng tôi giảm dự phóng lợi nhuận năm 2020-21 xuống 0,9%-9,4% do đưa các dự án điện gió mới vào định giá. Điều này khiến chi phí đầu tư tăng, kéo theo chi phí tài chính tăng trong năm 2020-21. Chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2020 sẽ tăng 54,6% sv cùng kỳ do (1) doanh thu mảng xây lắp điện tăng 15,5% sv cùng kỳ, do có 3.033 tỷ backlog được chuyển giao từ các năm trước, (2) ghi nhận 854 tỷ từ dự án Thanh Xuân (ước tính bàn giao 93,8% giá trị dự án trong năm 2020), (3) doanh thu mảng điện tăng 33,7% nhờ 3 nhà máy thủy điện mới và (4) doanh thu mảng công nghiệp tăng 16,1% do giá trị các hợp đồng xây lắp lưới điện tăng.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu giảm còn 17.200 đồng/cp, dựa trên phương pháp tổng giá trị thành phần (SOTP). Giá mục tiêu giảm do (1) giảm dự phóng EPS năm 2020-21, (2) giảm EV/EBITDA mục tiêu từ 6,0x xuống 5,0x. Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) mảng điện gió bị chậm tiến độ và (2) hạn hán ảnh hưởng đến mảng thủy điện.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status