Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Bước ngoặt lợi nhuận đến gần – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 23/11/2022    989

Chia sẻ

  • Chúng tôi dự phóng LN ròng 2022 giảm 37% svck do áp lực lớn từ lãi vay và lỗ tỉ giá tăng mạnh.
  • Giai đoạn bùng nổ lợi nhuận sẽ đến trong 2023 với mức tăng trưởng LN ròng ấn tượng 163% svck, thúc đẩy bởi mảng Niken và bất động sản.
  • Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 30.800đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND16.450

VND30.800

0,57%

KHẢ QUAN

Doanh nghiệp đa ngành

KQKD 9T22: Chi phí tài chính gây áp lực lên lợi nhuận
LN ròng 9T22 của PC1 giảm 52% svck đạt 262 tỷ đồng do chi phí lãi vay và lỗ tỉ giá tăng mạnh. Với cả năm 2022, dự kiến mảng điện sẽ là lực đỡ chủ yếu của PC1 nhờ pha La Nina thuận lợi và đóng góp từ điện gió, kéo LN gộp tăng 104% svck đạt 1.086 tỷ. Dự kiến LN gộp mảng xây lắp tăng 3% svck hỗ trợ bởi biên LN gộp cải thiện, bù đắp cho mức giảm doanh thu trong Q4/22, nhờ giá nguyên liệu giảm và lượng backlog chuyển tiếp lớn từ nửa đầu năm. Theo đó, LN gộp 2022 đạt 1.719 tỷ (+49% svck). Tuy nhiên, chúng tôi dự nhận thấy áp lực từ tỉ giá và lãi vay sẽ duy trì đến cuối năm do tỉ lệ nợ cao. Theo đó, LN ròng PC1 2022 sẽ rơi 37% svck và đạt 437 tỷ đồng.
Chúng tôi kỳ vọng vào sự bùng nổ lợi nhuận trong 2023
Trong 2023, chúng tôi kỳ vọng sự hồi phục của mảng xây lắp sẽ đóng góp lớn cho KQKD PC1, hỗ trợ bởi chính sách giá được ban hành. Bên cạnh đó, chúng tôi dự kiến PC1 sẽ ghi nhận doanh thu lớn bán hàng từ các dự án BĐS nhà ở và một loạt các dự án bắt đầu ghi nhận lợi nhuận lần đầu như khai khoáng niken và BĐS KCN (Yên Phong IIA). Tổng quát, chúng tôi kỳ vọng doanh thu và LN gộp 2023 tăng 48% svck và 66% svck, giúp LN ròng tăng 163% svck đạt 1.148 tỷ đồng.
Với năm 2024, chúng tôi dự kiến doanh thu và LN gộp tiếp tục tăng 14% svck và 12% svck, kéo LN ròng tăng 33% svck đạt 1.523 tỷ đồng nhờ 1) Mảng BĐS KCN sẽ đóng góp 411 tỷ (+167% svck) cho LN từ liên doanh liên kết (LDLK) của PC1; 2) Mảng BĐS nhà ở sẽ ghi nhận phần lớn doanh thu bán hàng từ 2 dự án mới trong 2024 theo dự phóng của chúng tôi.
Thời điểm đầu tư đã đến cho giai đoạn bước ngoặt sắp tới
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 30.800đ/cp dựa trên phương pháp định giá SOTP. Đánh giả của chúng tôi được củng cố bởi tăng trưởng kép EPS khá cao trong giai đoạn 2023-24 đạt 42% với mức P/E 2023 chỉ vào khoảng 8,0x. Tiềm năng tăng giá bao gồm các dự án thủy điện đi vào hoạt động và các dự án bất động sản bắt đầu ghi nhận doanh thu/lợi nhuận đúng với tiến độ. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) Những thách thức của thị trường bất động sản cản trở tiến độ bán hàng của các dự án BĐS nhà ở; 2) Lãi suất tài chính tăng mạnh hơn dự kiến, gây áp lực lên chi phí tài chính.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status