Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/05/2018    306

Chia sẻ

PC1 có kết quả kinh doanh (KQKD) cải thiện trong Q1/2018, chủ yếu nhờ sự đóng góp từ thủy điện và bán hàng hóa, vật tư. PC1 chỉ mới hoàn thành 14,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST), nhưng chúng tôi dự báo KQKD của PC1 sẽ tăng trưởng trong Q2 nhờ ghi nhận DT từ dự án Mỹ Đình Plaza II.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.800

VND40.700

N/A

MUA

CÔNG NGHIỆP

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status