Hợp tác cùng phát triển

NT2 – Lợi nhuận ròng Q4/21 thu hẹp do giá khí tăng cao – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/01/2022    481

Chia sẻ

  • NT2 ghi nhận tăng trưởng doanh thu Q4/21 đạt 22,8% svck nhưng LN ròng giảm 40,4% svck do giá khí tăng mạnh 46,7% svck.
  • Trong 2021, doanh thu/LN ròng đạt lần lượt 6.149 tỷ đồng (+1,1% svck) và 565,8 tỷ đồng (-14,6% svck), đạt 102%/82% dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự báo LN ròng 2022 sẽ tăng mạnh 47,5% svck nhờ sự phục hồi sản lượng điện 27,5% svck.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND22.550

N/a

8,9%

N/a

Điện

KQKD Q4/21: Biên LN gộp thu hẹp do giá khí tăng cao

  • Sản lượng Q4/21 NT2 tiếp tục giảm 14,7% svck do phụ tải điện duy trì mức thấp tại miền Nam, đồng thời EVN ưu tiên huy động từ các nguồn điện (thủy điện, điện NLTT). Tuy nhiên, giá bán điện bình quân (ASP) tăng 32,8% svck lên mức 1.981đồng/kWh đã giúp doanh thu Q4/21 tăng 22,8% svck lên 1.634,6 tỷ đồng.
  • Tuy nhiên, biên LN ròng giảm mạnh 12 điểm % svck do giá khí tăng mạnh 46,7% trong Q4/21.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 91,2% svck xuống 4,4 tỷ đồng do NT2 đã hoàn thành nghĩa vụ nợ dài hạn từ Q2/21.
  • Nhờ vậy, LN ròng Q4/21 giảm 40,4% svck xuống 121,1 tỷ đồng.
  • Trong 2021, doanh thu tăng 1,1% svck (phù hợp với dự phóng của chúng tôi) dựa trên mức giảm 18,2% svck về sản lượng và mức tăng 29,0% svck về giá bán bình quân. Tuy nhiên, giá khí đầu vào cao hơn dự kiến dẫn đến LN gộp giảm mạnh hơn so với kỳ vọng, chỉ đạt 675,8 tỷ đồng. LN ròng do đó cũng giảm 14,6% svck xuống 533,8 tỷ đồng (đạt 81,9% dự phóng của chúng tôi).

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng điện NT2 sẽ phục hồi từ 2022

Chúng tôi tin rằng sản lượng điện NT2 sẽ hồi phục từ 2022 nhờ (1) Phụ tải điện tăng cao trở lại tại miền Nam hậu Covid, (2) Giá dầu Brent sẽ ổn định lại ở mức 75 đô/thùng, giúp giá khí ổn định lại trong năm 2022. Chúng tôi cũng nhận thấy những rủi ro cắt giảm công suất với sự xuất hiện của 3.980MW điện gió, tuy nhiên, rủi ro này sẽ được giảm thiểu khi phụ tải điện tăng cao và sớm phủ đầy mức tăng của nguồn điện trong các năm tới. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu và LN ròng 2022 sẽ đạt lần lượt 7.293 tỷ đồng (+18,5% svck) và 788 tỷ đồng (+47,5% svck).

Trong năm 2023, doanh thu và LN ròng kì vọng sẽ giảm nhẹ do công ty có kế hoạch đại tu, và chỉ đạt 7.007 tỷ đồng (-4,0% svck) và 697 tỷ đồng (-11,8% svck).

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status