Hợp tác cùng phát triển

NLG – Vượt kỳ vọng – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 22/01/2020    611

Chia sẻ

  • NLG công bố lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 960 tỷ đồng (+25,8% yoy), tương đương với mức 119,1% dự báo của chúng tôi (806 tỷ đồng) và 100% ước tính của ban lãnh đạo (960 tỷ đồng).
  • Kết quả này được hỗ trợ chủ yếu bởi khoản thu nhập bất thường 344 tỷ đồng từ dự án Đại Phước.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với triển vọng tích cực hơn trong năm 2020-22.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 28.000

VND 39.600

1.8%

KHẢ QUAN

Bất động sản

Thu nhập khác là động lực chính trong Q4/2019

Ngày 21/01, NLG đã công bố kết quả kinh doanh Q4/2019. Doanh thu Q4/2019 tăng 50,1% yoy lên 1.221 tỷ đồng, nhờ bàn giao bất động sản tăng 30,9% và doanh thu chuyển nhượng đất tại dự án Paragon là 143,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, NLG đã bàn giao toàn bộ dự án Novia với tổng doanh thu 900 tỷ đồng ngay sau khi hoàn thành xây dựng dự án trong Q4/2019.
Lợi nhuận ròng Q4/2019 tăng mạnh 335,6% yoy lên mức 548 tỷ đồng, chủ yếu đến từ: 1) Thu nhập bất thường 244 tỷ đồng từ dự án Đại Phước, 2) Thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Mizuki Park là 114 tỷ đồng khi dự án bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2019.

Lợi nhuận ròng cả năm vượt dự báo của chúng tôi và hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp đề ra

Doanh thu 2019 giảm 26,8% yoy xuống 2.546 tỷ đồng, do doanh thu từ bàn giao bất động sản giảm 24,3%, chỉ đạt 1.816 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu cả năm thấp hơn 9,3% so với dự báo của chúng tôi do NLG không ghi nhận 629 tỷ đồng thu nhập chuyển nhượng đất tại dự án Akari như kỳ vọng.
Mặc dù doanh thu ghi nhận giảm nhưng lợi nhuận ròng 2019 lại tăng mạnh 25,8% yoy, qua đó hoàn thành 100% ước tính của ban lãnh đạo và vượt kỳ vọng của chúng tôi ở mức 119,1%.
Lợi nhuận ròng cao hơn kỳ vọng do khoản thu nhập bất thường 344 tỷ đồng được ghi nhận trong Q1/2019 và Q4/2019 từ dự án Đại Phước.
Doanh số ký bán năm 2019 của NLG đạt 9.000 tỷ đồng, tương ứng 96,9% dự báo của chúng tôi ở mức 9.290 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các dự án Mizuki và Akari. Chúng tôi ước tính giá trị ký bán trong Q4/2019 là 4.632 tỷ đồng đến từ việc mở bán dự án Akari giai đoạn 2 và Waterpoint giai đoạn 1.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 39.600 đồng/cp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan vì doanh số ký bán của các dự án Akari, Mizuki và Waterpoint sẽ tăng trở lại trong giai đoạn 2019-21. Giá mục tiêu theo RNAV của chúng tôi duy trì mức 39.600 đồng.
Rủi ro giảm giá chính là quá trình phê duyệt các dự án chậm hơn dự kiến.
Động lực tăng giá đến từ giá bán cao hơn dự kiến trong giai đoạn tiếp theo của các dự án Mizuki và Akari.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status