Hợp tác cùng phát triển

NLG – Vững vàng trước thử thách – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/12/2022    670

Chia sẻ

  • Ước tính LN ròng 2022 giảm 62% so với cùng kỳ (svck), chủ yếu bàn giao các dự án hiện hữu và 25% chuyển nhượng cổ phần Paragon Đại Phước.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm mạnh dự phóng lợi nhuận (LN) ròng 2022-24 do các dự án mới bị trì hoãn mở bán và nhu cầu nhà ở suy yếu.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 36.700 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND30.000

VND36.700

2,57%

Khả quan

Bất động sản

LN ròng 2022 kém tích cực do thiếu bất động sản (BĐS) bàn giao
Chúng tôi quan sát thấy các sự cố liên quan BĐS của các chủ đầu tư và chính quyền địa phương ở Đồng Nai và Cần Thơ đã làm chậm quá trình phê duyệt ba dự án trọng điểm của NLG là Paragon Đại Phước, Izumi City và Cần Thơ 43ha. Trong cuộc gặp với nhà đầu tư ngày 12/12/2022, NLG đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục pháp lý dự án Cần Thơ 43ha trong tháng 12/2022, nguồn doanh thu chính của năm 2022, tuy nhiên chúng tôi cho rằng điều này khó có thể hoàn thành. Chúng tôi ước tính doanh thu/LN ròng 2022 sẽ giảm mạnh 26% svck/62% svck, chủ yếu bàn giao các dự án hiện hữu Southgate, Akari và chuyển nhượng 25% cổ phần tại Paragon Đại Phước.

Thị trường BĐS nhà ở đang đối mặt với nhiều thách thức
Ngành BĐS đang đối mặt với nhiều thách thức gồm: 1) chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc tái cơ cấu nợ do thắt chặt các khoản vay ngân hàng vào BĐS và giám sát chặt chẽ trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 2) lãi suất tăng làm suy yếu nhu cầu mua nhà; 3) nguồn cung mới có thể sụt giảm khi quá trình phê duyệt pháp lý chờ được khai thông với Luật đất đai sửa đổi. Chúng tôi cho rằng thị trường BĐS có thể sẽ trải qua một “mùa đông khắc nghiệt” vào năm 2023 cho đến khi chính sách tiền tệ đảo ngược. Do đó, chúng tôi dự báo doanh số ký bán của NLG sẽ giảm 30% svck trong năm 2023.

Điều chỉnh dự báo LN ròng 2022-24 giảm mạnh do nhu cầu nhà ở suy yếu
Chúng tôi thận trọng hoãn dự phóng ghi nhận doanh thu dự án Izumi City sang 2024 do thủ tục pháp lý chậm hơn kỳ vọng và nhu cầu mua nhà suy yếu. Từ đó, chúng tôi giảm dự phóng LN ròng 2023-24 lần lượt là 60,3%/45,0%. Chúng tôi ước tính LN ròng 2023 đạt 757 tỷ đồng (+87% svck) nhờ bàn giao dự án BCC Mizuki và mức nền thấp 2022, thấp nhất trong 5 năm qua.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 36.700 đồng/cp
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 36.700 đồng/cp dựa trên phương pháp RNAV, với dự phóng LN ròng 2023-24 giảm mạnh, hoạt động ký bán chậm lại và WACC cao hơn. NLG hiện đang giao dịch tại mức P/B 2023 là 1,2 lần, thấp hơn 29% so với P/B trung bình 3 năm là 1,7 lần. Tiềm năng tăng giá đến từ sự đảo ngược chính sách tiền tệ hỗ trợ thị trường BĐS. Rủi ro giảm giá: 1) tiến độ bàn giao, cấp phép mở bán mới chậm hơn dự kiến, 2) lãi suất vay mua nhà cao hơn ảnh hưởng hoạt động ký bán của NLG.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status