Hợp tác cùng phát triển

MWG – Tiêu điểm hướng đến tăng trưởng của BHX – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 17/06/2022    267

Chia sẻ

  • Trong 4T22, doanh thu và LN ròng của MWG đạt 47,908 tỷ đồng (+34% svck) và 1,891 tỷ đồng (+8% svck), hoàn thành 28% dự báo cả năm.
  • Chúng tôi kỳ vọng doanh thu / cửa hàng BHX sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối 2022, tăng 30% so với 6T22 sau khi tất cả các cửa hàng BHX được nâng cấp lên không gian mới.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 90.100 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND73.900

VND90.100

 0,23%

KHẢ QUAN

Dịch vụ tiêu dùng

Doanh thu mỗi cửa hàng BHX suy giảm trong quá trình nâng cấp
Doanh thu (DT) trong 4T22 của chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) chỉ tăng trưởng 2% svck lên 8.240 tỷ đồng, nhưng doanh thu hàng tháng / cửa hàng (SSS) giảm 15% svck xuống còn 0,97 tỷ đồng. Trong 4T22, mới chỉ 460/2.140 cửa hàng được nâng cấp lên không gian mới, chủ yếu nâng cấp trong T4/22 và diễn ra chậm hơn dự kiến của chúng tôi. Theo ban lãnh đạo, việc chậm thay đổi bày trí là do một số thay đổi cốt lõi trong quy trình vận hành. Chúng tôi ước tính rằng quá trình nâng cấp có thể hoàn thành vào T7/22.
Chờ đợi sự tăng trưởng doanh thu của BHX trong nửa cuối 2022
Theo MWG, cửa hàng BHX với không gian mới có doanh thu cao hơn 10% so với không gian cũ trong T4/22, đánh dấu sự trở lại đà tăng trưởng doanh thu / cửa hàng BHX. Chúng tôi tin tưởng vào nỗ lực của ban lãnh đạo MWG từ cuối 2021 và những chuẩn bị chu đáo trong quá trình vận hành trong Q1/22 để lấy lại niềm tin của khách hàng, doanh thu / cửa hàng BHX sẽ có sự cải thiện rõ rệt kể từ nửa cuối 2022, sau khi tất cả các cửa hàng BHX được nâng cấp vào T7/22. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu / cửa hàng BHX có thể tăng 30% so với 6T22 lên mức 1,39 tỷ đồng / cửa hàng trong nửa cuối 2022. Tuy nhiên, do tiến trình nâng cấp BHX diễn ra chậm hơn dự kiến, chúng tôi hạ dự báo DT 2022/23 lần lượt 14%/12% xuống 33.167 tỷ đồng/44.285 tỷ đồng (~ 22,5%/24,8% tổng DT).
Mục tiêu mở rộng mảng bán lẻ dược phẩm
Cuối 2021, MWG đã nâng tỷ lệ sở hữu chuỗi bán lẻ dược phẩm – An Khang từ 49% lên 100%. Trong 4T22, 72 cửa hàng An Khang mới đã được khai trương, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 250 cửa hàng. Theo ước tính, nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu hàng tháng / cửa hàng là ~0,75 tỷ đồng đối với cửa hàng độc lập và ~0,45 tỷ đồng đối với cửa hàng tích hợp với BHX. Chúng tôi kỳ vọng số cửa hàng An Khang có thể đạt 811/1411 vào cuối 2022/23, để đóng góp 2.618 tỷ đồng/7.178 tỷ đồng, tương đương 1,8%/4,0% vào tổng doanh thu của MWG trong năm 2022/23.
Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 90.100 đồng
Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 90.100 đồng bằng định giá tổng hợp thành phần với định giá mảng điện tử tiêu dùng (TGDD và DMX) là 47.600 đồng, BHX là 40.900 đồng và An Khang là 1.600 đồng. Rủi ro: Tốc độ mở rộng hoặc doanh thu / cửa hàng thấp hơn dự kiến, đặc biệt là chuỗi BHX. Tiềm năng tăng giá: tốc độ mở rộng/ doanh thu chuỗi cửa hàng cao hơn kỳ vọng, biên LN gộp cao hơn hoặc các chuỗi AVA mới thành công
.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status