Hợp tác cùng phát triển

MWG – Những sóng gió ngắn hạn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 20/08/2021    831

Chia sẻ

  • Doanh thu (DT)/lợi nhuận ròng (LNR) Q2/21 tăng 20,4% svck/35,8% svck, lần lượt đạt 31.658/1.214 tỷ đồng.
  • Trong 6T21, MWG đạt 62.486 tỷ đồng doanh thu (+12,3% svck) và 2,553 tỷ đồng LNR (+26,0% svck), hoàn thành 46,6%/47,3% dự báo.
  • Hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP với giá mục tiêu là 175.700 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND172.500

VND175.700

0,29%

Trung lập

Dịch vụ tiêu dùng

KQKD 6T21: phù hợp với dự phóng

DT Q2/21 của MWG tăng 20,4% svck lên 31.658 tỷ đồng, chủ yếu do DT của Bách Hóa Xanh (BHX) tăng trưởng 49,4% svck, chiếm 23,4% tổng DT. Biên lợi nhuận gộp Q2/21 tăng 0,62 điểm % nhờ đóng góp cao hơn từ BHX. LNR trong Q2/21 tăng 35,8% svck lên 1.214 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 18,2% trong Q1/21. Trong 6T21, DT và LNR của MWG tăng 12,3% svck /26,0% svck lên 62.486 tỷ đồng và 2.553 tỷ đồng, phù hợp với dự báo của chúng tôi trong năm 2021.

Khó khăn trong ngắn hạn đối với TGDD và DMX do giãn cách xã hội

Chúng tôi cho rằng cả Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (DMX) sẽ sụt giảm doanh thu trong vài tháng tới do các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đối phó với Covid-19 và thu nhập người tiêu dùng bị giảm do tác động của việc kéo dài giãn cách xã hội. MWG đã đóng khoảng 67% cửa hàng TGDD/DMX kể từ T7/21 trên toàn quốc. Do đó, chúng tôi hạ dự báo DT TGDD giảm 9,21%/9,32% và DT DMX giảm 7,4%/12,9% trong năm 2021/22 để phản ánh những tác động bất lợi nêu trên.

Triển vọng của Bách Hóa Xanh vẫn được duy trì

BXH đang hưởng lợi do nhu cầu các mặt hàng thiết yếu tăng cao khi hầu hết các kênh bán hàng truyền thống đóng cửa trong giai đoạn giãn cách xã hội vào T7-T8/21. Trong T6/21, DT trên mỗi cửa hàng BHX đạt 1,47 tỷ đồng, tăng 28,9% svck và cao hơn 22,5% so với mức trung bình 5T21. Chúng tôi đánh giá cao những hành động nhanh chóng của MWG trong giai đoạn giãn cách xã hội gồm tối ưu hóa nguồn hàng, chuyển nhân viên từ TGDĐ&ĐMX sang BHX và đẩy nhanh giao hàng trực tuyến. Do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng DT của BHX năm 2021/22 lên 6,6%/3,2%.

Hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP do đà tăng giá vừa qua

Tổng kết lại, chúng tôi giảm DT năm 2021/22 của MWG xuống 4,3%/7,8%, dẫn đến LNR 2021/22 giảm 8,4%/11,6%. Giá mục tiêu tăng nhẹ 1,56% lên 175.700 đồng với định giá Bách Hóa Xanh dựa trên phương pháp DCF tăng 8,61%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức tăng giá vừa qua khiến định giá cổ phiếu ở mức hợp lý. Động lực tăng giá gồm việc mở rộng chuỗi, DT mỗi cửa hàng hoặc biên LNG cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá gồm đại dịch Covid-19 kéo dài hơn dự kiến, các cửa hàng BHX & DMX mở ít hơn dự kiến và DT trên mỗi cửa hàng của mỗi chuỗi thấp hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status