Hợp tác cùng phát triển

MWG – Hồi phục mô hình chữ V – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/11/2020    997

Chia sẻ

  • DT Q3/20 của MWG tăng 2,1% svck lên 26.022 tỷ đồng và LNR tăng 11,2% svck lên 950 tỷ đồng, trở lại đà tăng trưởng sau khi sụt giảm vào Q2/20.
  • DT 9T20 đạt 82.289 tỷ đồng (+ 5,8% svck) và LNR đạt 2.976 tỷ đồng (tương đương với LNR 9T19), đạt 85,8% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 151.200 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 112.000

VND 151.200

1,36%

KHẢ QUAN

Bán lẻ

Hồi phục mô hình chữ V nhờ vào chuỗi Bách Hóa Xanh

Doanh thu (DT) Q3/20 của MWG tăng 2,1% svck lên 26.022 tỷ đồng, nhờ sự mở rộng nhanh chóng của chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), với tổng số cửa hàng tăng 105% svck và DT tăng 86% svck lên 5.672 tỷ đồng. BHX đóng góp 21,8% vào tổng DT Q3/20, bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ chuỗi Thế Giới Di Động (TGDD) và Điện Máy Xanh (DMX), (-9,5% svck và -8,4% svck). LNR Q3/20 tăng 11,2% lên 950 tỷ đồng, đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau khi giảm 17,1% svck trong Q2/20. Trong 9T20, DT của MWG tăng 5,8% svck lên 82.288 tỷ đồng và LNR đi ngang, đạt 2.976 tỷ đồng, đạt 85,8% dự báo và vượt kỳ vọng của chúng tôi.

Tốc độ mở cửa hàng chậm lại trong khi biên LNG gia tăng

Tốc độ mở rộng cửa hàng BHX chậm lại trong Q3/20 với chỉ 137 cửa hàng được mới (so với 328 trong Q2/20) để tập trung vào nâng cao hiệu quả tại các cửa hàng hiện hữu. Với khả năng đàm phán của MWG được nâng cao trong và sau thời kỳ giãn cách xã hội vào T4/20, biên LNG mảng thực phẩm và FMCG của MWG tăng mạnh lên mức 25% (so với 21% đầu năm 2020), giúp cho biên LNG của MWG trong Q2/20 lên 22% (+ 4,1 điểm % svck) và lên 22,1% trong Q3/20 (+ 2,7% so với cùng kỳ). Chúng tôi tin rằng MWG có thể giữ được mức biên LNG cao trong vài năm tới khi sức mạnh đàm phán của MWG tăng lên với việc mở rộng chuỗi BHX và thị phần thống lĩnh của chuỗi DMX và TGDD.

Trạng thái thận trọng và lần đầu ghi nhận tiền thuần dương

Tính đến cuối Q3/20, hàng tồn kho của MWG giảm 32% so với đầu năm xuống 17.514 tỷ đồng và khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng 111% so với đầu năm lên 13.189 tỷ đồng, nâng hệ số thanh toán nhanh tăng 30% so với đầu năm lên 0,63x. Lần đầu tiên trong lịch sử, MWG ghi nhận tiền thuần dương trên mỗi cổ phiếu 405 đồng. Chúng tôi cho rằng tác động tiêu cực của đại dịch đối với nhu cầu của các sản phẩm không thiết yếu sẽ vẫn tiếp diễn trong năm 2021-22, khiến MWG duy trì mức tồn kho các sản phẩm này ở mức thấp để giảm rủi ro.

Thay đổi dự phóng

Chúng tôi nâng EPS năm 2020/21/22 tăng 11,3%/4,4%/7,5% nhờ vào 1) biên LNG tăng 1,3 điểm % /0,6 điểm %/1,2 điểm %, và 2) thay đổi thu nhập tài chính sang mức dương, lần lượt đạt 122 tỷ đồng / 248 tỷ đồng / 390 tỷ đồng phản ánh việc tăng đầu tư ngắn hạn.
Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 151.200 đồng
Chúng tôi nâng giá mục tiêu 9,2% lên mức 151.200 đồng để phản ánh mức tăng EPS trong năm 2020-22 và WACC thấp hơn cho BHX (14% so với 15% trong báo cáo trước). Các rủi ro chính là: 1) biên LNG thấp hơn kỳ vọng và 2) một đợt giãn cách xã hội khác.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status