Hợp tác cùng phát triển

MCH – Lựa chọn hàng đầu của bữa ăn Việt – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 20/10/2021    1028

Chia sẻ

  • MCH là ông lớn trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam với danh mục sản phẩm lớn và đa dạng.
  • Chúng tôi kỳ vọng LNR năm 2021/22 của MCH sẽ tăng 12,2%/11,9% svck nhờ nâng cấp danh mục sản phẩm và tăng trưởng của ngành nước giải khát.
  • Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 146.800đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND121.500

VND146.800

3,61%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

Dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) là công ty con của Tập đoàn Masan (MSN) và là công ty dẫn đầu trong nhiều ngành hàng tiêu dùng. MCH có danh mục sản phẩm rộng với: thực phẩm tiện lợi (mì gói, cháo ăn liền), gia vị (nước tương, nước mắm, tương ớt), thịt chế biến (xúc xích tiệt trùng, thịt viên), nước giải khát, cà phê, ngũ cốc, Hóa mỹ phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Theo Kantar Worldpanel, 98% hộ gia đình Việt Nam có ít nhất một sản phẩm của Masan Consumer trong năm 2020.

Bắt sóng xu hướng sản phẩm cao cấp

Nhu cầu về các sản phẩm cao cấp đang tăng mạnh ở Việt Nam nhờ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, thu nhập cũng như nhận thức về sức khỏe cao hơn. MCH đã có vị thế vững chắc trong dòng sản phẩm cao cấp với mì ly Omachi và Omachi Business. Trong giai đoạn 2021-23, MCH có kế hoạch phát triển hơn nữa các sản phẩm bữa ăn hoàn chỉnh bằng cách tập trung vào bao bì hộp cao cấp (thay vì gói), phát triển các dòng sản phẩm mới (ví dụ như phở) và tăng khối lượng thịt trong mỗi sản phẩm.

Lợi nhuận ròng đạt mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2021-23

Chúng tôi kỳ vọng DT của MCH sẽ tăng trưởng 12,6%/9,7%/9,8% svck trong năm 2021-23 nhờ 1) DT từ thực phẩm tiện lợi tăng 17,2%/9,6%/10,8% svck, 2) DT mảng gia vị tăng 9,4%/7,9%/7,1% svck và 3) DT nước giải khát tăng 11,2%/11,3%/15,0% svck. Lợi nhuận ròng đạt mức tăng trưởng hai con số 12,2%/11,9%/12,2% svck trong năm 2021-23 nhờ 1) chi phí bán hàng & quản lý DN giảm do việc sáp nhập với VCM sẽ giúp MCH tiết kiệm chi phí bán hàng và 2) tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện 0,1/ 0,3 điểm % trong năm 2022/23 sau khi thu hẹp 0,4 điểm % trong năm 2021 do sự thay đổi cơ cấu sản phẩm.

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 146.800 đ/cp

MCH được giao dịch ở mức P/E 18,9x, thấp hơn 25,2% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành. Giá mục tiêu của MCH dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa phương pháp định giá DCF và P/E 2022 là 20,0x. Tiềm năng tăng giá bao gồm 1) nhu cầu thực phẩm tiện lợi cao hơn dự kiến do tác động của các lệnh giãn cách xã hội và 2) giá nguyên liệu đầu vào thấp hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) Dịch Covid-19 kéo dài hơn dự kiến và 2) giá nguyên liệu đầu vào cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status