Hợp tác cùng phát triển

MBB – Tăng trưởng chậm lại trong Q2/21 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 23/07/2021    601

Chia sẻ

  • Tăng trưởng lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 chỉ đạt 14,7% svck (thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 107,5% svck trong Q1/21).
  • LN ròng 6T21 tăng 54,7% svck đạt 6.149 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng cùng mức NIM cao, tương đương 54% dự báo cả năm.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.000

N/A

0,00%

N/A

Tài chính


LN ròng Q2/21 tăng 14,7% svck do trích lập dự phòng cao
Thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập ngoài lãi trong Q2/21 tăng lần lượt 35,8% svck và 41,9% svck; giúp tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) tăng 35,8% svck, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng 45% trong Q1/21.
• Ngân hàng ghi nhận chi phí dự phòng Q2/21 lên 2.431 tỷ đồng (tăng 99,8% svck), cao hơn 34,4% trong Q1/21. Do đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) nhảy vọt lên 236,5% vào cuối Q2/21, cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) trong 6T21 giảm mạnh xuống còn 0,75% từ mức 1,27% cuối Q1/21 và 1,16% cuối Q4/20, mức thấp nhất trong lịch sử.
• LN ròng Q2/21 tăng 14,7% svck đạt 2.596 tỷ đồng.

Nhìn lại 6T21: chi phí huy động vốn cải thiện bù đắp lợi suất tài sản
• NII trong 6T21 tăng 34,3% svck đạt 12.515 tỷ đồng nhờ mức tăng 26,5% svck từ dư nợ vay. Cuối T6/21, tín dụng MBB tăng trưởng 10,5% sv cuối năm 2020, mức cao thứ hai trong các ngân hàng có mức vốn hóa trung bình và lớn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần đây đã nâng mức tăng trưởng tín dụng cho MBB lên 15% trong năm 2021. Chúng tôi tin rằng ngân hàng vẫn có khả năng tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm 2021.
• Lợi suất tài sản trong 6T21 giảm 25 điểm cơ bản về 7,77% do cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19. Trong khi đó, chi phí vốn (CoF) giảm 85 điểm cơ bản do cắt giảm lãi suất từ 1-2% svck đối với tất cả các kỳ hạn. Điều này dẫn đến NIM trong 6T21 tăng 50 điểm cơ bản lên 5,22%.
• Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong 6T21 đạt 32,5%, thấp hơn so với mức 34,7% trong 6T20. Chi phí dự phòng trong 6T21 tăng 28,1% svck đạt 4.240 tỷ đồng, dẫn đến chi phí tín dụng đạt 2,7% trong 6T21, cao hơn 2,6% trong 6T20.

Duy trì mức tăng trưởng dự báo 37,3% cho năm 2021
• Chúng tôi kỳ vọng NII tăng 26,1% svck nhờ tăng 17% svck dư nợ cho vay và NIM tăng 35 điểm cơ bản.
• Chúng tôi dự báo tăng trưởng chi phí thuần đạt 27% svck nhờ thu nhập từ phí thanh toán và hoa hồng mảng bảo hiểm tăng mạnh.
• Cùng với mức CIR đạt 37% và chi phí tín dụng đat 2,2%, thu nhập lãi thuần được kỳ vọng tăng trưởng 37,4% svck đạt 11.343 tỷ đồng trong năm 2021

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status