Hợp tác cùng phát triển

MBB – Tăng trưởng bền vững trong 2021-2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/12/2020    1931

Chia sẻ

  • Chúng tôi dự phóng CAGR EPS sẽ tăng 16,3% trong năm 2020-2022 nhờ NIM mở rộng và tăng trưởng nổi bật của hoạt động cho vay.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu là 27.000 đồng/cp do áp dụng P/B mục tiêu cho giá trị sổ sách 2021 và giảm chi phí vốn chủ sở hữu.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 20.950

VND 27.000

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Chất lượng tài sản duy trì vững chắc

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) đạt 1,50% tại cuối T9/20, giảm nhẹ từ mức 1,54% cuối T9/19. Tỷ lệ NPL giảm chủ yếu là do tỷ lệ nợ xấu của MCredit giảm mạnh, từ 7,9% tại cuối Q3/19 xuống 6,5% tại cuối Q3/20 do ngân hàng chủ động thu hẹp quy mô cho vay tiêu dùng (phân khúc cho vay rủi ro cao) trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Tỷ lệ bao nợ xấu đạt 119% tại cuối Q3/20, tăng từ 103% tại cuối Q3/19, khi tỷ lệ xóa nợ giảm từ 1,4% vào cuối Q3/19 về mức 1% tại cuối Q3/20.

Kỳ vọng LN ròng Q4/20 tăng trưởng mạnh

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng Q4/20 tăng 23,5% svck nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng. Vào cuối Q3/20, dư nợ tín dụng của MBB đã tăng 11,4% so với đầu năm, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng của toàn ngành là 6,1%. Tuy nhiên, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho phép MBB nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng từ 12% lên 21,5% cho 2020 nên chúng tôi tin rằng MBB có đủ khả năng để tăng trưởng tín dụng cao hơn nữa vào cuối năm.

Dự báo CAGR EPS đạt 16,3% trong 2020-2022

Chúng tôi dự báo LN ròng tăng trưởng kép hàng năm đạt 16,3% trong giai đoạn 2020-22, nhờ tăng trưởng kép của thu nhập lãi thuần đạt 16,1% trên 14% tăng trưởng kép dư nợ tín dụng và NIM tăng 0,31% trong giai đoạn này. Chúng tôi cũng dự báo CAGR thu nhập ngoài lãi đạt 19,5%, bao gồm thu nhập phí tăng trưởng kép 24%, trong 2020-2022. Chúng tôi cho rằng đợt bùng phát Covid-19 sẽ giảm trong năm tới, do đó sẽ thúc đẩy các hoạt động cho vay tiêu dùng và NIM. Về chất lượng tài sản, chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên 1,4% cuối 2020 và 1,8% cuối 2021 do ngân hàng chuyển dịch nhiều hơn sang cho vay bán lẻ trong khi tỷ lệ bao nợ xấu vẫn ổn định ở mức 72-89% trong 2020-21.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu tăng lên 27.000đ/cp

Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu tăng lên 27.000 đồng/cp dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13,3%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và P/B mục tiêu 1,2x cho giá trị sổ sách năm 2021. Do vậy, mức giá mục tiêu tăng 18% lên 27.000đ/cp, tương đương P/B 1,3 lần trên giá trị sổ sách năm 2021.
Tiềm năng tăng giá và rủi ro giảm giá
Rủi ro giảm giá là chi phí tín dụng cao hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá là thu nhập phí tăng mạnh hơn dự tính.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status