Hợp tác cùng phát triển

MBB – Mức tăng trưởng cao sẽ duy trì cho cả năm 2018 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 15/11/2018    125

Chia sẻ

  • LNTT 9T2018 đạt 6.015 tỷ đồng (+50,3% so với cùng kỳ), hoàn thành 88% kế hoạch của ngân hàng và 78% dự báo của chúng tôi cho năm 2018.
  • P/B dự phóng 2018 của MBB là 1,4x, thấp hơn 33,9% so với trung bình các ngân hàng trong khu vực mặc dù ROE và triển vọng tăng trưởng LN tốt hơn.
  • Chúng tôi duy trì KN Mua nhưng giảm giá mục tiêu 6,9% do chi phí vốn chủ sở hữu (COE) tăng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND20.250

VND31.100

2,96%

MUA 

NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status