Hợp tác cùng phát triển

MBB – Mạnh mẽ trên mọi mặt – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 27/01/2021    655

Chia sẻ

  • LN ròng Q4/20 tăng 3,2% svck đạt 1.931 tỷ đồng do khoản cho vay khách hàng tăng 19% svck nhờ nhu cầu cho vay cá nhân vầ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • MBB ghi nhận LN ròng năm 2020 đạt 8.263 tỷ đồng (+5,6% svck), tương đương 96% dự phóng cả năm 2020 của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 35.900đ/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 24.000

VND 35.900

2,5%

KHẢ QUAN

Tài chính

Tăng trưởng LN ròng Q4/20 khiêm tốn

Tổng thu nhập hoạt động Q4/20 tăng mạnh 15% svck đạt 7.714 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần (NII) tăng 18,5% svck và thu nhập ngoài lãi tăng 6,4% svck. Dư nợ cho vay tăng 19% svck, cao hơn mức 17% trong Q4/19 nhờ việc NHNN nới lỏng chính sách tiền tệ. Về phía chi phí, chi phí dự phòng tăng mạnh 59% svck, khiến LN ròng chỉ tăng nhẹ 3,2% svck đạt 1.931 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay tăng mạnh bù đắp NIM giảm

NII năm 2020 tăng 13% svck nhờ dư nợ cho vay tăng 19% và NIM giảm 16 điểm cơ bản svck. Tăng trưởng tín dụng của MBB trong cả năm duy trì đà tăng trưởng cao với 23% svck. Lợi suất tài sản năm 2020 giảm mạnh 84 điểm cơ bản sau khi ngân hàng nâng giá trị trái phiếu chính phủ trong danh mục 10% svck từ 48.000 tỷ lên 52.500 tỷ đồng, vốn có lợi suất tài sản thấp hơn so với các tài sản sinh lãi khác. Tuy nhiên, chi phí vốn năm 2020 giảm 70 điểm cơ bản svck xuống 3,3% – mức thấp nhất từ khi thành lập do CASA cải thiện từ 34% cuối năm 2019 lên 37% cuối năm 2020. Nhờ đó, NIM năm 2020 giảm 14 điểm cơ bản svck xuống 4,7%.

Dự phóng CAGR EPS đạt 22% trong 2021-2023

Chúng tôi dự báo CAGR LN ròng đạt 22% trong 2021-23, với CAGR NII đạt 20% nhờ CAGR dư nợ cho vay đạt 15% và NIM tăng 49 điểm cơ bản. Chúng tôi dự báo CAGR thu nhập ngoài lãi đạt 17%, bao gồm CAGR thu nhập phí 2021-23 đạt 24,5% nhờ thu nhập từ dịch vụ thanh toán và bancassurance. Về chất lượng tài sản, chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro cho vay sẽ duy trì ổn định trong 2021-23, lần lượt đạt 1,0% và 120%.

Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 35.900đ/cp

Chúng tôi nâng dự báo EPS cho 2021-22 lên 4,6-10,6% do tăng trưởng tín dụng cao. Chúng tôi nâng P/BV mục tiêu 2021 từ 1,2 lên 1,7 lần, tương tự với P/BV trung bình các ngân hàng trong nước (ngoại trừ VCB). Do đó, chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 35.900đ/cp (trước đó 27.000đ/cp), dựa trên tỷ trọng tương đương giữa định giá thu nhập (COE: 13,3%; LTG: 3,0%) và P/BV mục tiêu 2021 1,7 lần, tương đương tỷ lệ tăng giá 49,6%. Rủi ro giảm giá là chi phí tín dụng cao hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá là thu nhập từ phí tăng trưởng tốt hơn dự phóng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status