Hợp tác cùng phát triển

MBB – KQKD Q3/2018: Tiếp tục tăng trưởng mạnh – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/10/2018    181

Chia sẻ

  •  MBB duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong Q3/2018 với LNTT tăng 47,9% yoy và 14,4% qoq.
  • LNTT 9T2018 đạt 6.015 tỷ đồng, tăng 50,3% yoy, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm của ngân hàng và 78% dự báo của chúng tôi.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND21.050

VND33.400

2,85%

MUA 

NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status