Hợp tác cùng phát triển

MBB – Kết quả tích cực trong mọi mặt – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/01/2019    132

Chia sẻ

  • LNTT năm 2018 đạt 7.767 tỷ đồng (+68,3% yoy), vượt 14% kế hoạch của ngân hàng đề ra và hoàn thành 99% dự báo của chúng tôi.
  • Lợi nhuận ròng tăng mạnh nhờ tăng trưởng thu nhập cốt lõi cao và chi phí dự phòng giảm, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua cho MBB do KQKD ấn tượng trong năm 2018.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND21.050 VND31.100 2,85% MUA NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status