Hợp tác cùng phát triển

MBB – Kết quả Q3/2020 khả quan – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 19/10/2020    827

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/2020 tăng 8,3% svck và 4,2% sv quý trước lên 2.357 tỷ đồng.
  • LN ròng 9T2020 tăng 6,4% sv cùng kỳ lên 6.332 tỷ đồng do tăng trưởng nhẹ ở tất cả các phân khúc, tương đương 73% dự phóng cả năm 2020 của chúng tôi.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 22.900 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 17.850

VND 22.900

3,4%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

LN ròng Q3/20 tăng trưởng nhẹ nhờ chi phí dự phòng giảm

MBB ghi nhận tổng thu nhập 6.735 tỷ đồng trong Q3/2020 (+6% svck), với thu nhập lãi thuần tăng 13% và thu nhập ngoài lãi giảm 11% sv cùng kỳ.
Dư nợ cho vay tăng 11,8% sv cùng kỳ (Q2/20: 9,4% svck), phục hồi nhẹ sau sự bùng phát của Covid-19 tại Việt Nam trong Q2/20. Về mặt chi phí, chi phí hoạt động tăng mạnh 24% được bù đắp bởi chi phí dự phòng giảm 32,7% sv cùng kỳ. LN ròng tăng nhẹ 8,3% sv cùng kỳ lên 2.357 tỷ đồng trong Q3/20.

9T20: Tỷ lệ CASA cao hơn bù đắp cho lợi suất tài sản thu hẹp

Thu nhập lãi trong 9T20 tăng 10,5% sv cùng kỳ lên 14.484 tỷ đồng, nhờ dư nợ cho vay tăng 7,3% sv cùng kỳ và NIM duy trì ở mức 4,86%.

Cuối T9/2020, tín dụng của MBB tăng trưởng 11,4% sv cuối năm 2019, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng của toàn ngành là 6,1% sv cuối 2019, và gần chạm mức trần 12% được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, NHNN đã duyệt cho MBB được nâng hạn mức tín dụng từ 12% lên 21,5% cho năm 2020. Do đó, chúng tôi tin rằng MBB vẫn có đủ dư địa để nâng mức tăng trưởng tín dụng từ giờ đến cuối năm.

Lợi suất tài sản giảm 42 điểm cơ bản trong 9T20 do ngân hàng thu hẹp dư nợ cho vay tại công ty tài chính MCredit (-7% sv cuối năm 2019). Tuy nhiên, chi phí vốn giảm 38 điểm cơ bản nhờ tỷ lệ CASA tăng mạnh, đạt 33,5% cuối T9/20, từ mức 27,8% tại thời điểm cuối T9/19.

LN ròng 9T20 tăng 6,4% sv cùng kỳ, đạt 6.332 tỷ đồng, hoàn thành 73,3% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Chất lượng tài sản duy trì vững chắc

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) đạt 1,50% tại cuối Q3/20, giảm nhẹ từ mức 1,54% cuối Q3/19. Tỷ lệ NPL giảm chủ yếu là do tỷ lệ NPL tại MCredit giảm mạnh, từ 7,9% tại cuối Q3/19 xuống 6,5% tại cuối Q3/20 do ngân hàng chủ động thu hẹp quy mô cho vay tiêu dùng (phân khúc cho vay rủi ro cao) trước tình hình kinh tế khó khăn hiện tại.

Tỷ lệ trích lập dự phòng (LLR) đạt 119% tại cuối Q3/20, tăng từ 103% tại cuối Q3/19 khi tỷ lệ xóa nợ giảm từ 1,4% vào cuối Q3/19 về mức 1% tại cuối Q3/20.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi

Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 22.900 đồng/cp dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và P/B mục tiêu 1,2x cho năm 2020.
Rủi ro giảm giá đến từ chi phí tín dụng cao hơn dự báo. Động lực tăng giá là thu nhập phí tăng trưởng cao hơn kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status