Hợp tác cùng phát triển

MBB – Định giá hấp dẫn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/11/2021    1378

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q3/21 tăng 28,2% svck do NIM cải thiện và giảm chi phí hoạt động. LN ròng 9T21 đạt 83% kỳ vọng của chúng tôi.
  • Tăng dự phóng EPS 2021-23 dựa trên mức tăng trưởng tín dụng cao.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 34.500 đồng/cp sau điều chỉnh dự phóng 2021-23 và áp dụng P/BV 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.700

VND34.500

0,00%

Khả quan

Tài chính

KQKD Q3/21 vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt

Thu nhập từ hoạt động của MBB đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+29,2% svck), trong đó thu nhập lãi (NII) tăng 26,1% svck và thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 39,1% svck. Tăng trưởng cho vay đạt 12,8% so với đầu năm, trong khi cuối Q2/21 là 11% cho thấy tăng trưởng trong Q3/21 đã chậm lại do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Về mặt chi phí, CIR giảm mạnh còn 34,8% (Q3/20: 42,1%); chi phí dự phòng tăng 101,2% svck. Kết quả, LN ròng Q3/21 tăng 28,2% svck lên 3,022 tỷ đồng.

9T21: tích cực trong mọi mặt

9T21 NII tăng 31,4% svck dựa trên tăng trưởng cho vay 25% svck và NIM mở rộng 26 điểm cơ bản (chi phí vốn giảm 83 điểm cơ bản về mức thấp nhất từ trước đến nay là 2,8%). 9T21 non-II tăng mạnh 50,8% svck do tăng thu từ các khoản nợ đã xử lý (+95,0% svck). MBB đã tăng trích lập trong 9T21 (+43,5% svck) để dự phòng cho rủi ro tăng nợ xấu, chỉ số LLR theo đó tăng lên 232,8% (236,5% cuối Q2/21 và 134,1% cuối năm 2020). Nợ xấu của ngân hàng giảm nhẹ 2,0% đạt 3,2 nghìn tỷ đồng; tương đương với NPL 0,95% cuối Q3/21 – tăng nhẹ từ 0,76% cuối Q2/21 nhưng vẫn thấp hơn mức 1,09% cuối năm ngoái.

Nâng dự phóng EPS cho năm 2022-2023 dựa trên nhu cầu cho vay lớn

Chúng tôi tăng dự phóng LN ròng năm 2021 lên 12.188 tỷ (cao hơn 7,5% so với dự phóng cũ) do tăng thu nhập ngoài lãi và CIR thấp hơn. Ngoài ra, tăng trưởng cho vay của năm 2022-23 tăng lên 18%/17% so với mức 15%/15% trước đó, phản ánh nhu cầu cho vay lớn trong giai đoạn 2 năm tới. Tuy lãi suất cho vay dự kiến sẽ giảm, chúng tôi tin rằng NIM của ngân hàng vẫn sẽ duy trì ở mức 5,1% (dự phóng cũ 5,3%/5,5%) nhờ vào khả năng tăng trưởng CASA và mở rộng cho vay cá nhân. Cuối cùng, LN ròng năm 2022-23 tăng lần lượt 6,0%/0,6% so với dự báo cũ. ROE vẫn duy trì tốt ở mức 22,8% cho giai đoạn 2022-2023.

Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 34.500 đồng/cp

Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 15,1%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV dự phóng năm 2022. MBB đang giao dịch tại mức P/BV 2022 là 1,6 lần, thấp hơn nhiều so với trung bình ngành là 1,9 lần. Chúng tôi tin rằng mức P/BV phù hợp với MBB sẽ là 2 lần do ngân hàng đã thành công trong việc xây dựng được nền tảng vững chắc với lợi thế chi phí vốn thấp để phát triển và mở rộng qui mô ở những lĩnh vực tiềm năng như cho vay cá nhân và bảo hiểm nhân thọ, qua đó giúp ngân hàng duy trì biên LN cao và tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status