Hợp tác cùng phát triển

MBB – Dịch bệnh bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực tới MBB – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/05/2020    1172

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q1/2020 đạt 1.712 tỷ đồng, tương đương với 19,7% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Dịch bệnh Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực tới MBB khiến dư nợ cho vay giảm và nợ xấu tăng.
  • Giá mục tiêu và khuyến nghị không thay đổi: chúng tôi kỳ vọng MBB sẽ đạt được mức lợi nhuận dự báo mà chúng tôi đã đưa ra trước đây.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 15.950

VND 26.200

3,76%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Doanh thu tăng trưởng tốt nhờ cơ cấu lại tài sản và vốn huy động

MBB ghi nhận tổng thu nhập tăng 16,2% sv cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi tăng 13,6% và thu nhập ngoài lãi tăng 24,6% sv cùng kỳ. Dư nợ cho vay giảm 0,9% so với cuối 2019, được bù trừ bởi mức giảm 11,7% của tiền gửi khách hàng. Ngoài ra, tỷ lệ huy động từ liên ngân hàng/tổng nguồn vốn tăng lên 20,4% vào cuối Q1/2020 từ mức 14,4% cuối 2019, do đó biên lãi suất (NIM) tăng 15 điểm cơ bản sv cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng cao nhờ lãi từ kinh doanh ngoại tệ tăng 32,5% và lãi từ đầu tư chứng khoán tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ, do MBB đã bán bớt 4,4% danh mục trái phiếu so với cuối năm 2019. Tuy nhiên, thu nhập phí giảm 1,8% sv cùng kỳ do tốc độ bán bảo hiểm chậm trong Quý 1.

Lợi nhuận giảm do chi phí tín dụng tăng mạnh

Dịch bệnh Covid-19 đã cho thấy ảnh hưởng tiêu cực đối với chất lượng tài sản của MBB, với tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,6% vào cuối Q1/2020 từ mức 1,2% cuối năm 2019, mặc dù nợ xóa tăng 28% sv cùng kỳ. Với nợ xấu và xóa nợ tăng mạnh, chi phí dự phòng Q1/2020 tăng 117% sv cùng kỳ, do đó chi phí tín dụng tăng từ 1,7% trong Q1/2019 lên 3,4% trong Q1/2020. Gánh nặng dự phòng khiến LN ròng Q1/2020 giảm 8% sv cùng kỳ, xuống mức 1.712 tỷ, đạt 19,7% dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi kỳ vọng MBB sẽ hoàn thành dự báo năm 2020 của chúng tôi

Lợi nhuận có khả năng cải thiện trong nửa cuối năm 2020 nhờ tín dụng tăng trở lại, tiếp tục mở rộng cho vay bán lẻ và tài chính tiêu dùng cùng với hoạt động bảo hiểm khởi sắc, mặc dù chúng tôi dự báo tăng trưởng của thu nhập từ mảng này sẽ giảm trong 2020. Dự báo chi phí dự phòng nửa cuối 2020 sẽ giảm so với nửa đầu năm do tốc độ hình thành nợ xấu giảm sau khi hết dịch bệnh. Hiện nay, các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng mẹ được cơ cấu lại nợ và khách hàng cá nhân chủ yếu vay thế chấp. Trong khi đó, khách hàng của MCredit có rủi ro cao, do đó khó được cơ cấu nợ, dẫn đến việc ghi nhận nợ xấu của MCredit ngay trong nửa đầu năm 2020.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi

Giá mục tiêu của chúng tôi duy trì ở mức VND26.200/cp dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/B mục tiêu 1,2 lần cho 2020. MBB đang giao dịch ở mức giá hấp dẫn, với P/B dự phóng 2020 hiện là 0,8 lần, thấp hơn 36,8% so với trung bình 5 năm. Rủi ro giảm giá có thể đến từ chi phí tín dụng cao hơn dự phóng. Yếu tố tăng giá có thể đến từ việc thu nhập phí tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status