Hợp tác cùng phát triển

MBB – Covid-19 làm giảm tăng trưởng lợi nhuận 2020 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 27/03/2020    1240

Chia sẻ

  • LN tăng trưởng mạnh trong năm 2019 nhưng chất lượng tài sản cần lưu ý.
  • Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới KQKD năm 2020 nhưng tăng trưởng LN sẽ phục hồi trong 2021.
  • Đánh giá Khả quan; giá mục tiêu giảm xuống VND26.200 đồng/CP.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 15.560

VND 26.200

3,83%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Lợi nhuận tăng trưởng tốt trong năm 2019

Năm 2019, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) ghi nhận 7.823 tỷ LN ròng (+28% sv cùng kỳ), đạt 101% dự báo của chúng tôi. LN tăng mạnh đến từ thu nhập lãi tăng 23,4% và thu nhập ngoài lãi tăng 34,3%, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 11,3% sv cùng kỳ. Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi bao gồm: dư nợ vay tăng cao (+16,6% sv cùng kỳ) và NIM tăng đến 36 điểm cơ bản sv cùng kỳ nhờ mở rộng cho vay bán lẻ và tín chấp. Đối với thu nhập phí, dịch vụ thanh toán và bảo hiểm vẫn là hai yếu tố đóng góp chính, và thu nhập từ cả hai mảng này đều tăng 19,6% sv cùng kỳ.

Trích lập dự phòng nhiều hơn do nợ xấu có xu hướng tăng

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,3% vào cuối 2018 xuống còn 1,2% vào cuối 2019, các chỉ số khác cho thấy nợ xấu đã tăng. Trong năm 2019, MBB đã xóa 4.919 tỷ nợ xấu, gấp 2,5 lần mức xóa nợ trong năm 2018. Do đó, chi phí dự phòng tăng 61,1% sv cùng kỳ, khiến chi phí tín dụng tăng từ 1,5% trong 2018 lên 2,1% trong 2019. Nợ xấu tăng có thể đến từ việc MBB mở rộng hoạt động tài chính tiêu dùng tại công ty MCredit. Chúng tôi ước tính tỷ lệ nợ xấu tại MCredit có thể vượt 6%, trong khi tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng mẹ chỉ khoảng 1% vào cuối năm 2019.

Tăng trưởng LN năm 2020 sẽ thấp hơn do ảnh hưởng của Covid-19

Do dịch Covid-19, chúng tôi dự báo nhu cầu tín dụng sẽ giảm và nợ xấu có khả năng tăng. Việc các ngân hàng cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi sẽ gây áp lực lên NIM. Trong thời gian qua, MBB đã tích cực phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng, nhưng chúng tôi cho rằng hoạt động này sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi dịch Covid-19 do khách hàng chủ yếu là người có thu nhập thấp mà việc làm dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Với những lý do trên, chúng tôi giảm dự báo EPS 2020-22 từ 8,1%-12,2% do giảm tăng trưởng cho vay, tăng chi phí dự phòng và dự báo NIM sẽ giảm 5 điểm cơ bản trong 2020.

Đánh giá Khả quan; giá mục tiêu giảm xuống VND26.200/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi được đưa ra dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và tỷ lê P/B 1,2 lần cho năm 2020. Giá mục tiêu giảm do dự báo EPS thấp hơn và phần bù rủi ro thị trường tăng để phản ánh ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19. MBB sẽ bị ảnh hưởng trong năm 2020 nhưng tăng trưởng LN sẽ khôi phục trong 2021, do đó mức giá cổ phiếu hiện nay đang khá hấp dẫn. Rủi ro giảm giá có thể xảy ra khi dịch kéo dài quá nửa đầu năm 2020. Yếu tố tăng định giá đến từ việc nợ xấu tăng chậm, do đó chi phí tín dụng thấp hơn dự báo.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status