Hợp tác cùng phát triển

MBB -Chiến lược năng động sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/07/2018    287

Chia sẻ

  • NIM đạt 4,4% trong Q1/2018, cao thứ 2 trong ngành ngân hàng, và chúng tôi tin rằng NIM sẽ tiếp tục tăng do mở rộng cho vay bán lẻ sẽ làm cho lợi suất tài sản cải thiện.
  • Công ty con về tài chính tiêu dùng sẽ là yếu tố mới để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.
  • Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng tín dụng kép 18% trong giai đoạn 2018-2020 với tỷ lệ vốn cấp I là 9,8% & tỷ lệ vốn cấp I khi áp dụng Basel II là 7,5% trong năm 2019.
  • MBB có thể cải thiện thu nhập phí dịch vụ nhờ những chiến lược mới về số hóa ngân hàng, bancassurance và bán chéo sản phẩm qua mạng lưới đối tác.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND20.400

VND33.400

2,94%

MUA 

NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status