Góp ý cho VNDIRECT

MBB – Chất lượng tài sản tốt giúp vượt qua khó khăn – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 03/08/2020    283

Chia sẻ

 • LN ròng Q2/2020 tăng 18% svck lên 2.263 tỷ đồng do giảm chi phí dự phòng.
 • LN ròng 6T2020 tăng 5% sv cùng kỳ lên 3.975 tỷ đồng, hoàn thành 46% dự phóng cả năm 2020 của chúng tôi.
 • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi 26.200 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 15.750

VND 26.200

3,42%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

LN ròng Q2/2020 tăng trưởng tốt hơn so với Q1/2020

 • MBB ghi nhận tổng thu nhập 4.264 tỷ đồng trong Q2/2020 (+7% svck), với thu nhập lãi thuần tăng 5% và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 11% sv cùng kỳ.
 • Dư nợ cho vay tăng 9% sv cùng kỳ do nhu cầu tín dụng suy giảm, thấp hơn mức tăng trưởng 17% sv cùng kỳ tại Q2/2019.
 • Tuy nhiên, chi phí dự phòng giảm 13% sv cùng kỳ khiến lợi nhuận ròng Q2/2020 tăng 18% sv cùng kỳ lên 2.263 tỷ đồng.

Tỷ lệ CASA cao hơn giữ lợi suất tài sản ổn định

 • Thu nhập lãi trong 6T20 tăng 9,3% sv cùng kỳ lên 9.319 tỷ đồng, nhờ dư nợ tín dụng tăng 12% sv cùng kỳ. Cuối T6/2020, tín dụng của MBB tăng trưởng 7,5% sv cuối năm 2019. Hạn mức tín dụng của MBB cho 2020 là 12% nhưng hiện MBB đang xin Ngân hàng Nhà nước được nới hạn mức tín dụng trong năm nay.
 • Lợi suất tài sản giảm 18 điểm cơ bản còn 8,03% trong 6T2020 do giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, chi phí vốn (CoF) giảm 9 điểm do tỷ lệ CASA tại cuối Q2/20 tăng lên 34,1% từ mức 25,7% cuối Q2/19; tỷ lệ lãi cận biên (NIM) 6T2020 giữ nguyên mức 4,7% sv cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng NIM của MBB sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm 2020 và đạt 4,8% cho cả năm 2020, nhờ tỷ trọng cao hơn của trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao trong tổng tài sản sinh lãi (5,9% tại cuối Q2/20 so với 3,9% cuối Q2/19).

Thu nhập ngoài lãi 6T20 tăng mạnh

 • Thu nhập ngoài lãi 6T20 tăng 17% sv cùng kỳ, đạt 3.593 tỷ đồng, nhờ lãi từ mảng kinh doanh ngoại hối tăng 20% và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 1,7x lần svck. Trong 6T20, MBB giảm 9,2% giá trị danh mục Trái phiếu Chính phủ so với cuối 2019.
 • Thu nhập phí giảm 7% sv cùng kỳ do tốc độ bán bảo hiểm suy giảm.
  Nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ trích lập cải thiện
 • Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 1,37% tại cuối Q2/20, từ 1,26% cuối Q2/19 và 1,16% cuối năm 2019. Nợ nhóm 2 trong Q2/20 cũng tăng 26,3% sv cùng kỳ lên 3.907 tỷ đồng. Do đó, chi phí dự phòng trong 6T20 tăng 40% sv cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, dù tỷ lệ xóa nợ giảm về 0,9% cuối Q2/20 từ 1,2% cuối Q2/19, tỷ lệ trích lập dự phòng đạt 121% tại cuối Q2/20 – cao nhất trong 3 năm gần đây.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi

 • Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 26.200 đồng/cp dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%).
 • Rủi ro giảm giá đến từ chi phí tín dụng cao hơn dự báo. Yếu tố tăng giá có thể đến từ việc thu nhập phí tăng trưởng cao hơn kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY