Hợp tác cùng phát triển

MBB – Báo cáo ĐHCĐ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/03/2018    362

Chia sẻ

Cập nhật thông tin ĐHCĐ năm 2018

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND34.700

VND38.600

1,73%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status