Hợp tác cùng phát triển

MBB – Báo cáo Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/05/2018    287

Chia sẻ

MBB công bố kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 1/2018 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng như chúng tôi đã kỳ vọng. Ở mức giá hiện tại, MBB đang giao dịch ở mức P/B hiện tại là 1,8 lần, khá hấp dẫn so với mức P/B trung bình ngành là 2,3 lần. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND30.250

VND38.600

1,98%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status