Hợp tác cùng phát triển

LTG – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/09/2018    204

Chia sẻ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với cổ phiếu LTG với giá mục tiêu 46.000 đồng/cp trên cơ sở KQKD tích cực nửa đầu năm 2018 được kỳ vọng
sẽ tiếp diễn trong nửa cuối 2018 nhờ sự phục hồi của mảng gạo và tăng trưởng ổn định trong mảng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và giống cây trồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND38.000

VND46.000

5,3%

MUA

NÔNG NGHIỆP

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status