Hợp tác cùng phát triển

LPB – Xuôi chèo mát mái – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/09/2022    969

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng mạnh 93,7% svck đạt 1.435 tỷ đồng, giúp LN trước thuế 6T22 tăng 76,1% svck, đạt 74,8% kế hoạch cả năm.
  • Nâng dự báo LN ròng lên 35,9%/14,9% so với dự báo cũ giai đoạn 2022-23 phản ánh việc điều chỉnh tín dụng tháng 9/22 và thu nhập chứng khoán.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 20.700 đồng/cp sau khi điều chỉnh P/B 2022 và điều chỉnh LN ròng giai đoạn 2022-2023.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND14,700

VNDD20,700

0,00%

Khả Quan

Tài chính

LN ròng Q/22 tăng mạnh nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và thu nhập từ hoạt động chứng khoán

Cho vay tăng trưởng 8,6% so với đầu năm vào cuối Q2/22 từ mức giảm 0,6% so với đầu năm cuối Q1/22, trong đó cho vay bán lẻ tăng trưởng mạnh mẽ 22,6% so với đầu năm. NIM tăng 64 điểm cơ bản svck nhờ lãi tiền gửi giảm từ 10-50 điểm cơ bản svck ở tất cả các kỳ hạn, giúp thu nhập lãi (NII) tăng 39,7% svck. Thu nhập ngoài lãi tăng 196,1% svck chủ yếu nhờ LPB đã bán hết chứng khoán vốn, mang lại khoản thu nhập 356 tỷ đồng. Điều này giúp LN trước thuế tăng gần gấp đôi trong Q2/22, và 6T22 tăng 76,1% svck đạt 3.589 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch cả năm của ngân hàng. Nếu không có khoản thu nhập bất thường này, LN trước thuế tăng 57,6% svck.

Chất lượng tài sản đang được cải thiện

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm về 1,4% cuối Q2/22 từ mức 1,42% cuối Q1/22, nhưng vẫn cao hơn mức 1,37% cuối Q4/21. LPB xóa nợ 243 tỷ đồng trong 6T22, giúp tỷ lệ xóa nợ đạt 0,1% – thấp hơn mức 0,2% trong 6T21. LPB cũng tăng cường trích lập dự phòng 54,1% svck, giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) lên 121,3% cuối Q2/22 – cao nhất từ trước đến nay. Chúng tôi nâng lợi nhuận ròng giai đoạn 2022-2023 lên 35,9%/14,9%

Chúng tôi nâng NIM từ mức 3,3%/3,3% lên 3,5%/3,4% giai đoạn 2022-2023

nhưng hạ tăng trưởng cho vay từ 18% xuống 11,5%/12,5% nhằm phản ánh việc điều chỉnh tăng trưởng tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước tháng 9 vừa qua. Chúng tôi cũng tăng thu nhập ngoài lãi lên 69,9% năm 2022 phản ánh khoản thu nhập bất thường trong Q2/22. Về mặt chi phí, chúng tôi hạ CIR xuống 45% từ mức 50% khi LPB đã quản lý chi phí hiệu quả trong 6T22. Chi phí dự phòng tăng lên 94,9%/61,1% do chúng tôi lo ngại về nợ xấu khi thông tư 14/2021 hết hiệu lực. Kết quả, lợi nhuận ròng tăng 35,9%/14,9% giai đoạn 2022-2023 so với dự báo cũ.

Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 20.700 đồng/cp

Chúng tôi đã thay đổi LN ròng 2022-2023 nhưng hạ P/B mục tiêu từ 1,6 lần xuống 1,5 lần nhằm phản ánh bối cảnh tín dụng bị thắt chặt. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát và nợ xấu cao hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá là khả năng phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status