Hợp tác cùng phát triển

LPB – Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhưng chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 15/08/2019    779

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T2019 tăng mạnh nhờ thu nhập tích cực và cắt giảm chi phí.
  • Chất lượng tài sản cho thấy dấu hiệu suy giảm.
  • Chúng tôi tăng dự phóng lợi nhuận ròng 2019 lên 24% nhưng dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2019.
  • Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 10.000 đồng/cp.

 

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND7.800

VND10.000

0%

MUA

Ngân hàng

 

Lợi nhuận ròng 6T2019 tăng mạnh nhờ thu nhập tích cực và cắt giảm chi phí. Thu nhập lãi thuần tăng 27,7% so với cùng kỳ (yoy) nhờ tăng trưởng cho vay khá tốt (+12,8% yoy) trong khi tiền gửi khách hàng giảm (-11,1% yoy) do chi phí vốn tăng. Thu nhập ngoài lãi tăng gấp ba cùng kỳ nhờ thu nhập phí dịch vụ (+151,1% yoy) do đẩy mạnh sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng số, sản phẩm bảo hiểm và tăng phí dịch vụ từ tháng 6/2018. Chi phí hoạt động tăng 16,6% yoy do tốc độ mở rộng mạng lưới chậm và chi phí dự phòng giảm 3,2% yoy, vì vậy lợi nhuận ròng tăng 76,7% yoy lên 898 tỷ đồng, hoàn thành 81,7% dự báo năm 2019 của chúng tôi. 

Chất lượng tài sản cho thấy dấu hiệu suy giảm. Trong 6T2019, tỷ lệ nợ xấu tăng 45 điểm cơ bản yoy lên 1,5% vào cuối Q2/2019. Trích lập dự phòng thấp và xóa nợ hạn chế (~5 tỷ đồng trong 6T2019 so với 267 tỷ đồng trong 6T2018) khiến chi phí dự phòng 6T2019 giảm 3,2% yoy. Dự phòng thấp nhưng nợ xấu tăng nhanh khiến tỷ lệ dự phòng/nợ xấu giảm mạnh từ 112,0% cuối Q2/2018 xuống 77,9% cuối Q2/2019. Phần lớn dự phòng trích lập trong 6T2019 là cho trái phiếu VAMC, tuy nhiên tỷ lệ dự phòng/số dư trái phiếu VAMC chỉ đạt 65,6%, vì vậy LPB khó có thể hoàn thành trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC trong năm 2019.

Chúng tôi tăng dự phóng lợi nhuận ròng 2019 lên 24% nhưng dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2019. Dự báo lợi nhuận được điều chỉnh tăng do: 1) dự báo thu nhập phí cao hơn nhờ dịch vụ thanh toán và bancassurance; 2) giảm dự báo chi phí dự phòng vì LPB sẽ giữ mức dự phòng thấp để thúc đẩy lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng chi phí dự phòng và chi phí hoạt động sẽ tăng trong nửa cuối 2019 vì LPB cần cải thiện tỷ lệ dự phòng và tăng tốc độ mở rộng hệ thống. Ngoài ra, tăng trưởng thu nhập phí sẽ giảm tốc do LPB đã tăng phí dịch vụ từ tháng 6/2018. Lợi nhuận ròng năm 2019 dự báo sẽ tăng 42,0% yoy.

Tuy nhiên, chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 10.000 đồng/cp vì cổ phiếu bị pha loãng 12,8% sau đợt phát hành quyền mua gần đây và P/B mục tiêu 2019 giảm từ 1,0x xuống còn 0,7x. P/B mục tiêu được điều chỉnh giảm do tâm lý kém tích cực của nhà đầu tư về việc thực thi chiến lược của ngân hàng. Kế hoạch chuyển sàn sang HOSE của LPB kéo dài với tiến độ chậm và đợt phát hành quyền mua năm 2018 không thật sự thành công. LPB hiện được định giá thấp hơn 46% so với ngành nhưng chúng tôi cho rằng các yếu tố tiêu cực đã phản ánh vào diễn biến giá và cổ phiếu đang bị định giá thấp, do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho LPB.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status