Hợp tác cùng phát triển

LPB – Mức tăng trưởng cao trong Q1/2020 khó duy trì cho cả năm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/05/2020    807

Chia sẻ

  • LN ròng Q1/2020 tăng 18,4% sv cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng.
  • Mức tăng trưởng cao khó duy trì cho cả năm do chi phí dự phòng dự báo tăng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi ở mức VND10.000/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 7.600

VND 10.000

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Thu nhập lãi Q1/2020 chỉ tăng 2,6% sv cùng kỳ do biên lãi suất (NIM) giảm

Dư nợ cho vay tăng 16,8% sv cùng kỳ nhưng NIM giảm 33 điểm cơ bản sv cùng kỳ nên thu nhập (TN) lãi chỉ tăng không đáng kể. NIM giảm do LPB miễn giảm lãi vay để hỗ trợ khách hàng và LPB đã phát hành thêm 13 nghìn tỷ giấy tờ có giá trong 9 tháng cuối năm 2019, khiến chi phí vốn tăng. Dư nợ vay tăng 2,8% so với cuối 2019, thấp hơn mức 3,8% cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

TN phí cải thiện nhưng đóng góp của TN ngoài lãi vào tổng TN còn thấp

Trong Q1/2020, LPB ghi nhận lãi 57 tỷ của TN ngoài lãi, so với mức lỗ 32 tỷ của Q1/2019, do: 1) TN phí tăng 174,7% sv cùng kỳ khi LPB mở rộng bán bảo hiểm trên nhiều chi nhánh hơn; 2) 17 tỷ lãi của TN khác so với 105 tỷ lỗ trong Q1/2019. TN từ chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 64 tỷ do LPB trích lập dự phòng cho trái phiếu ngân hàng mà LPB đang nắm giữ, do thị trường chứng khoán giảm trong Q1/2020. TN ngoài lãi chỉ chiếm 3,8% tổng TN hoạt động, do đó, tổng TN chỉ tăng 9,2% sv cùng kỳ.

LPB hoàn nhập 37 tỷ dự phòng trong Q1/2020 so với 133 tỷ trích lập trong Q1/2019 giúp LN ròng tăng cao

Tỷ lệ nợ xấu Q1/2020 đi ngang so với cuối năm 2019 ở mức 1,4%, do đó LPB không trích lập thêm dự phòng trong Quý 1. LPB cũng thu hồi một số trái phiếu doanh nghiệp do đó dự phòng cho trái phiếu này được hoàn nhập. LN ròng tăng 18,4% sv cùng kỳ lên 486 tỷ, đạt 29,8% dự báo năm 2020 của chúng tôi.

Mức tăng trưởng cao khó duy trì cho cả năm 2020

Mức độ tăng trưởng cao của LN Q1/2020 đến từ hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng cho trái phiếu doanh nghiệp, nhưng sẽ khó có khoản hoàn nhập tương tự trong các quý tới. Nợ xấu dự báo có xu hướng tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh, do đó chi phí dự phòng có khả năng tăng trong các quý tới. Tăng trưởng cho vay năm 2020 dự báo ở mức 10% và NIM dự báo giảm 36 điểm cơ bản sv 2019. Do đó, LN ròng năm 2020 dự báo giảm 5,4%.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi

Giá mục tiêu của chúng tôi giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/CP dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,5%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/B mục tiêu năm 2020 là 0,7 lần, với tỷ trọng hai phương pháp bằng nhau. Yếu tố tăng giá đến từ mức độ nợ xấu thấp hơn dự báo. Rủi ro giảm giá đến từ chi phí hoạt động cao hơn dự báo do mở rộng mạng lưới.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status