Hợp tác cùng phát triển

LPB – Kết quả khả quan hơn cả kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/11/2022    189

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q3/22 tăng vọt 61,3% svck đạt 987 tỷ đồng. Lũy kế 9T22, LN ròng tăng trưởng 72,4% svck, đạt 89,7% dự báo cả năm.
  • Chúng tôi điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng tăng 5,5%/0,9% giai đoạn 2022-2023, phản ánh NIM cao hơn kỳ vọng trong 9T22.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 15.700 đồng/cp do chúng tôi giảm P/B mục tiêu.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND11.250

VND15.700

0,0%

KHẢ QUAN

Tài chính

Q3/22: tăng trưởng tốt nhờ NIM mở rộng
Q3/22 cho vay tăng trưởng 9,1% sv đầu năm, chỉ tăng 0,5% so với mức tăng 8,6% sv đầu năm cuối Q2/22. Tuy nhiên, NIM tăng trưởng 66 điểm cơ bản svck chủ yếu do lãi suất tiền gửi giảm từ 10 – 50 điểm cơ bản svck trong nửa đầu năm 2022, giúp thu nhập lãi (NII) tăng 58% svck. Thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 18,3% svck chủ yếu nhờ thu nhập từ phí tăng 66,4% svck. Chi phí hoạt động chỉ tăng 8,4% svck, kéo CIR xuống mức 36,2%, thấp nhất kể từ năm 2016. Mặt dù LPB đã mạnh tay trích lập dự phòng (+238,3% svck) nhưng LN ròng vẫn tăng 61,1% svck. Lũy kế 9T22, LN ròng tăng 72,1% svck đạt 4.822 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thu nhập bất thường từ hoạt động chứng khoán trong Q2/22. Nếu loại khoản này ra, 9T22 lợi nhuận ròng tăng 59,4% svck.
Chất lượng tài sản đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 1,4% trong 9T22. Kết quả hoạt động tốt trong 9T22 giúp ngân hàng xử lý tích cực hơn các khoản nợ xấu. Chúng tôi ước tính LPB đã xử lý xong 462 tỷ đồng nợ xấu và ghi nhận 1.876 tỷ đồng (+110,4% svck) trong 9T22, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) lên mức cao nhất 143,1%, lần đầu gia nhập top 7 các ngân hàng niêm yết.
Chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận lên 5,5%/0,9% giai đoạn 2022-2023
Chúng tôi giảm tăng trưởng cho vay 2023 về 10,5% từ mức 11,5% do nhu cầu tín dụng toàn ngành có xu hướng chậm lại. Chúng tôi kỳ vọng NIM đạt 3,6% năm 2023 và 3,9% năm 2022. Chúng tôi giảm CIR xuống 40% từ mức 45% dự báo cũ khi ngân hàng đã quản lý chi phí tốt hơn trong 9T22. Chi phí dự phòng tăng 81,1%/56,7% giai đoạn 2022-2023 khi chúng tôi cho rằng nợ xấu có xu hướng gia tăng khi thông tư 14 hết hạn. Kết quả, dự phóng LN ròng tăng 5,5%/0,9% so với dự báo cũ giai đoạn 2022-2023.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 15.700 đ/cp
Chúng tôi nâng LN ròng giai đoạn 2022-2023, tuy nhiên chúng tôi giảm P/B về 1,0 lần từ mức 1,5 lần nhằm phản ánh giai đoạn khó khăn đối với ngành ngân hàng khi tín dụng thắt chặt, NIM bị nén và chi phí tín dụng ngày một tăng. Rủi ro giảm bao gồm tăng trưởng cho vay thấp hơn kỳ vọng và nợ xấu cao hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá là khả năng phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status