Hợp tác cùng phát triển

LPB – Đà tăng trưởng chững lại – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/11/2021    538

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q3/21 tăng nhẹ 3,8% svck nhờ tín dụng tăng trưởng, biên lãi suất (NIM) và chi phí dự phòng.
  • LN ròng 9T21 tăng 59,7% svck đạt 2.229 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí vốn (CoF), đạt 80,2% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Giữ đánh giá Trung lập với giá mục tiêu cao hơn 25.700 đồng/cp sau khi điều chỉnh dự phóng 2021 và sử dụng phương pháp P/B cho năm 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND22.850

VND25.700

0,00%

TRUNG LẬP

Tài chính

Kết quả Q3/21: Tăng trưởng tín dụng cùng với cải thiện NIM

Thu nhập lãi thuần (NII) chỉ tăng 11,9% svck nhờ tín dụng tăng trưởng 22,8% svck và cải thiện NIM 28 điểm cơ bản svck. NIM dao động mức 3,31% trong Q3/21, thấp hơn mức 3,63% trong Q2/21 do ngân hàng hạ lãi suất để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thu nhập ngoài lãi (Non-NII) tăng 22,1% svck chủ yếu nhờ thu hồi các khoản nợ xấu (57,6% svck). Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng mạnh 157,1% svck khi ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng. Kết quả, LN ròng chỉ tăng nhẹ 3,8% svck, đạt 611 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng 38,2% svck trong Q2/21.

LN ròng 9T21 cao hơn mức kỳ vọng của chúng tôi

NII tăng 33,8% svck một phần nhờ tăng mạnh tín dụng (22,8% svck; 10,7% sv năm trước) và cải thiện NIM đến 32 điểm cơ bản. NIM tăng trưởng nhờ CoF giảm 62 điểm cơ bản svck khi LPB cắt giảm lãi suất từ 0,6-1,6% svck đối với tất cả các kỳ hạn, trong khi lợi suất tài sản chỉ giảm 28 điểm cơ bản. NIM cải thiện chậm hơn trong nửa cuối năm 2021 khi ngân hàng được yêu cầu cắt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng trong thời gian bùng dịch. Do đó, chúng tôi kỳ vọng NIM năm 2021 đạt 3,32%, tương đương tăng 16 điểm cơ bản svck. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) trong 9T21 giảm về mức 47,4% từ mức 60,3% trong 9T20 chủ yếu do giảm chi phí nhân viên. LN ròng tăng 59,7% svck đạt mức 2.229 tỷ đồng, đạt 80,2% dự báo cả năm của chúng tôi.

Chất lượng tài sản từng bước cải thiện

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) về mức 1,42% cuối Q3/21 từ mức 1,64% cuối Q3/20 và 1,43% cuối Q4/20 khi LPB xóa 419 tỷ đồng nợ xấu. LPB ghi nhận chi phí dự phòng tăng 175,9% svck trong Q3/21, dẫn đến tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 98,2% cuối Q3/21 từ mức 96,5% cuối Q2/21 và 89,6% cuối Q4/20.

Giữ đánh giá Trung lập với giá mục tiêu cao hơn 25.700 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 25.700 đồng/cp (tăng 10,7%) sau khi điều chỉnh dự phóng năm 2021 và sử dụng phương pháp P/B cho năm 2022. Giá mục tiêu dựa trên định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,6%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và mục tiêu P/B đạt 1,6x cho năm 2022. Tiềm năng tăng giá đến từ sự thành công của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và chi phí trả trước cho hợp đồng banca độc quyền cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá đến từ việc chi phí tín dụng cao hơn dự kiến

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status