Hợp tác cùng phát triển

LPB – Chuyển sàn là yếu tố thúc đẩy giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 31/08/2020    730

Chia sẻ

  • LN ròng Q2/20 giảm 34,2% svck do chi phí dự phòng tăng 3,6 lần svck.
  • LN ròng 6T20 của LPB giảm 2,4% svck xuống còn 806 tỷ đồng, hoàn thành 53% dự phóng năm 2020 của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu tăng lên 11.000 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 9.200

VND 11.000

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

NIM giảm kìm hãm tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII) 6T20

Thu nhập lãi thuần 6T20 của LPB đạt 2.902 tỷ đồng (giảm 2% svck) nhờ dư nợ tín dụng tăng 17,6% svck và NIM giảm 48 điểm cơ bản. Lợi suất tài sản 6T20 giảm 38 điểm cơ bản svck do LPB giảm/miễn lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong khi đó, chi phí huy động vốn (COF) tăng 14 điểm cơ bản svck do tỷ lệ CASA giảm từ 13,1% vào cuối Q2/19 xuống 12,1% vào cuối Q2/20. Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 6T20 tăng 8,2% so với cuối năm 2019, dưới hạn mức được Ngân hàng Nhà Nước (SBV) cho phép là 10,5%.

Thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng mạnh thúc đẩy tổng thu nhập 6T20

Thu nhập ngoài lãi 6T20 tăng gấp đôi svck lên 310 tỷ đồng nhờ 1) thu nhập phí thuần tăng 105,4% svck do LPB tiếp tục triển khai việc phân phối các hợp đồng bảo hiểm tại nhiều chi nhánh/phòng giao dịch và 2) thu nhập khác thuần tăng 5,2 lần svck nhờ thu hồi được các khoản nợ khó đòi. Do đó, tổng thu nhập 6T20 vẫn tăng trưởng 3% svck lên 3,212 tỷ đồng mặc dù NII giảm.

LN ròng 6T20 giảm do chi phí dự phòng lớn

LPB đã mua lại toàn bộ nợ xấu của VAMC vào cuối Q2/20. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 1,65% từ 1,48% vào cuối Q2/19 khiến cho chi phí dự phòng 6T20 tăng 14% svck. Kết quả, LN ròng 6T20 của LPB giảm 2,4% xuống còn 806 tỷ đồng, cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi.

Việc chuyển sàn và tăng vốn là động lực cho cổ phiếu trong ngắn hạn

Ngân hàng đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2020, dự kiến tăng vốn thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và chào bán 5% cổ phần với nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi dự báo LN ròng của LPB sẽ giảm nhẹ 6,4% svck trong năm 2020 sau đó sẽ tăng trở lại 23,2% svck trong năm 2021.

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu cao hơn 11.000 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 10% do P/B mục tiêu năm 2021 là 0,8 lần, cao hơn trước đó là 0,7 lần để phản ánh sự tác động từ việc chuyển sang sàn HOSE. Tiềm năng tăng giá là đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài diễn ra thành công. Rủi ro giảm giá là tăng trưởng mảng tín dụng thấp hơn dự kiến do nhu cầu giảm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status