Hợp tác cùng phát triển

LPB – Các yếu tố tích cực đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/11/2020    784

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/20 tăng mạnh 42,5% svck do tín dụng tăng trưởng ấn tượng và chi phí dự phòng thấp.
  • LN ròng 9T20 của LPB tăng 6,4% svck, đạt 1.741 tỷ đồng nhờ tăng trưởng cao của cho vay và thu nhập phí, hoàn thành 91% dự phóng năm 2020 của chúng tôi.
  • Hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP với giá mục tiêu cao hơn 13.100 đồng/cp do tăng trưởng cho vay và thu nhập ngoài lãi cao hơn.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 11.950

VND 13.100

0%

TRUNG LẬP

Tài chính

Thu nhập ngoài lãi tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Thu nhập ngoài lãi 9T20 của LPB đạt 483 tỷ đồng (+99% svck) nhờ thu nhập phí tăng mạnh (+79% svck), hỗ trợ bởi việc tích cực quảng bá các sản phẩm thẻ, và việc thay đổi chính sách kế toán. Cụ thể, chi phí hoạt động khác được phân loại lại thành chi phí hoạt động từ cuối Q2/2019. Do sự thay đổi chính sách kế toán, cả thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác và chi phí hoạt động đều tăng, lần lượt 3,4x và 12% svck. Tuy nhiên, thu nhập phí vẫn đóng vai trò chủ yếu cho thu nhập ngoài lãi, chiếm 74%.

Chúng tôi thận trọng với chất lượng tài sản đi xuống của ngân hàng

Cuối 9T20, nợ xấu của LPB tăng nhanh với tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,44% tại cuối 2019 lên 1,64% tại cuối Q3/20. Chúng tôi tin rằng việc tăng mạnh nợ xấu là do chiến lược tái cơ cấu của LPB chuyển hướng sang cho vay cá nhân. Ngoài ra, tỷ lệ bao nợ xấu giảm mạnh xuống 73% cuối Q3 từ mức 85% cuối năm 2019 trong khi tỷ lệ xóa nợ duy trì ở mức thấp (0,02%).

Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận 12-15% cho 2020-2021

Dự phóng lợi nhuận cao hơn được dựa trên: 1) tăng trưởng tín dụng cao hơn; 2) ước tính thu nhập phí cao hơn, nhờ có dịch vụ ngân hàng số mới và tăng trưởng thu nhập bảo hiểm mạnh mẽ. Chúng tôi vẫn giữ nguyên dự phóng chi phí dự phòng với chi phí tín dụng cao hơn (0,42%) so với mức hiện tại (0,29%) vì chúng tôi cho rằng các rủi ro về chất lượng tài sản sẽ tác động đến KQKD trong thời gian tới. Do đó, chúng tôi dự báo LN ròng 2020-2021 tăng trưởng lần lượt 7,6% – 20,2% svck.

Hạ khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu cao hơn 13.100 đồng/cp

Giá mục tiêu mới của chúng tôi dự trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13%; tăng trưởng dài hạn: 4%) và hệ số P/B dự phóng năm 2021 ở mức 0,8x. Giá cổ phiếu đã tăng mạnh 38% kể từ khi ngân hàng nộp hồ sơ niêm yết lên sàn HOSE. Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị của LPB xuống Trung lập khi mà giá cổ phiếu đã gần đạt giá trị hợp lý. Tiềm năng tăng giá là đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài diễn ra thành công. Rủi ro giảm giá là NIM thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status