Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo thăm Doanh nghiệp

Báo cáo phân tích DN 09/10/2018    151

Chia sẻ

 

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND10.230

VND13.500

9,8%

MUA

NGÂN HÀNG

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status