Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 28/08/2018    227

Chia sẻ

Kết quả 6T2018 chịu ảnh hưởng kép của chi phi vốn tăng và huy động tăng nhanh hơn cho vay do mở rộng mạng lưới phòng giao dịch.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND9.300

VND13.500

7,5%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status