Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 11/05/2018    260

Chia sẻ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với LPB nhưng hạ giá mục tiêu xuống 3,1% còn 19.000 đồng do điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2018 trên cơ sở giả định tăng trưởng tiền gửi cao hơn. Q1/2018 lợi nhuận tăng trưởng chậm với lợi nhuận trước thuế tăng 8,1%, nhưng chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng cả năm 2018 sẽ đạt 24,3%.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND14.000

VND19.000

4,29%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status