Hợp tác cùng phát triển

LPB – 15/08/2019 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 15/08/2019    223

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 2018 giảm do chi phí vốn tăng, chi phí dự phòng cao hơn vì nợ xấu tăng. Tăng trưởng LN dự báo sẽ phục hồi trong 2019.
  • Chúng tôi hạ giá mục tiêu từ 12.900 đồng xuống còn 12.200 đồng do giảm dự báo lợi nhuận cho năm 2019
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND7.800 VND10.000 0% MUA TÀI CHÍNH

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status