Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư DGO tuần 15 – 19/5/2023

Việt Nam: Chính Phủ thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm 2% thuế giá trị gia tăng

  • Chính Phủ đã thông qua dự thảo nghị định của QH về việc đề nghị QH thông qua giảm 2% thuế VAT cho các hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%
  • Giảm lãi suất cho vay ưu đãi đối với các khoản vay có dư nợ để mua, xây dựng mới hoặc cải tạo ở xã hội từ mức 5%/năm xuống mức 4,8%/năm
  • Ngày 06/05 Chính Phủ (CP) đã ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP, thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc Hội (QH) về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài Chính (BTC). Theo dự thảo CP đề nghị QH xem xét giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hoá, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Thời gian giảm thuế được đề xuất áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2023. CP giao Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và kiến nghị UBTVQH cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình QH thông qua vào một kỳ họp tháng 5/2023. Ngày 13/05 sau khi nghe BTC báo cáo, UBTVQH đã cho ý kiến chỉ áp dụng giảm thuế VAT như đã thực hiện trong năm 2022, tức không giảm thuế VAT với các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm. Nguyên nhân được lý giải do thu ngân sách năm 2023 dự kiến khó khăn, nên việc mở rộng diện giảm thuế phải rất cân nhắc. Như vậy nhiều khả năng QH sẽ thông qua chính sách này với phạm vi các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT sẽ tương tự như lần giảm VAT năm 2022.
  • Ngày 10/5/2023, Chính phủ ban hành Quyết định số 486/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở từ mức 5%/năm xuống mức 4,8%/năm. Thời gian hiệu lực ngày 10/5/2023 đến hết năm 2024.
  • Tỷ lệ ước giải ngân vốn ĐTC 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn mức 18,48% svck. Tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC 4 tháng đầu năm thấp là do một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư còn chậm do vướng mắc về thủ tục đất đai, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status