Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư DGO – Tuần 05 – 09/6/2023

Việt Nam: Một số số liệu đã sự cải thiện trong tháng 5

  • Lạm phát toàn phần trong tháng 5 của Việt Nam tăng 2,43% so với cùng kỳ (yoy), hạ nhiệt so với mức tăng 2,81% yoy trong tháng 4.
  • PMI lĩnh vực sản xuất của VN trong T5 đạt 45,3 điểm; giảm tháng thứ 3 liên tiếp

Thế Giới: Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 của Mỹ cao vượt dự báo

  • Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 của Mỹ là 3,7% tăng so với mức 3,4% của tháng 4 và cao hơn mức dự báo của các chuyên gia là 3,5%.
  • Lạm phát khu vực Eurozone hạ nhiệt trong tháng 5

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status