Hợp tác cùng phát triển

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 – Khởi đầu rực rỡ cho năm 2022

  • Tính tới ngày 10/05/2022, 1089 công ty niêm yết trên ba sàn, chiếm 94,3% giá trị vốn hóa thị trường, đã công bố KQKD quý 1/2022.
  • LN ròng thị trường quý 1/2022 tăng mạnh 33,2% svck, nhanh hơn mức tăng trưởng 14,4% svck trong quý 4/2021.

Tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường tăng tốc trong quý 1/2022
Dựa trên ước tính của chúng tôi, LN ròng Q1/22 của các công ty niêm yết trên 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng 33,2% svck, cao hơn mức 14,4% svck của quý 4/2021. Tuy nhiên, LN ròng trong Q1/22 của thị trường tăng trưởng chậm hơn so với quý 1/2021 (+92,2% svck) do mức nền thấp trong quý 1/2020 (-25,9% svck). Trong số 46 công ty trong coverage của chúng tôi đã công bố KQKD Q1/22, 58% theo sát dự phóng trong khi 28% vượt kì vọng và 13% thấp hơn ước tính của chúng tôi.
Ngành Ngân hàng, Hóa chất và Thực phẩm là động lực tăng trưởng
Tổng LN ròng của ngành Ngân hàng tăng 31,7% svck trong Q1/22, cao hơn nhiều so với mức 7,7% svck trong quý 4/21, đóng góp 12,3% vào tổng LN ròng thị trường. Tuy nhiên LN ròng của Ngân hàng chỉ tăng 20% svck nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường của VPB. Ngành Hóa chất, được đóng góp chủ yếu bởi DPM, DCM và DGC, có mức tăng trưởng LN ròng ấn tượng 304,1% svck do được hưởng lợi khi giá phân bón và phốt pho tăng. Tăng trưởng LN ròng trong Q1/22 của nhóm Thực phẩm tăng 44,5% svck, cao hơn nhiều so với mức 13,8% svck trong Q1/21. Các nhóm ngành Ngân hàng, Hóa chất và Thực phẩm đã đóng góp 21% vào tăng trưởng LN của thị trường Q1/22. Đáng chú ý, ngành Viễn thông đã ghi nhận LN ròng dương 1.821 tỷ đồng trong Q1/22 so với mức âm trong Q1/21, phần lớn là nhờ 1.189 tỷ đồng LN ròng của VGI trong Q1/22.
Nhóm ngành Dịch vụ tiện tích và Điện tăng trưởng vượt kì vọng
Tăng trưởng LN ròng từ mảng Dịch vụ tiện ích trong Q1/22 đạt 52,0% svck, cao hơn nhiều so với 1,9% svck của Q1/21 nhờ KQKD tốt của GAS (+68,9% svck). LN ròng ngành Điện tăng trở lại 56,4% svck trong Q1/22 sau khi giảm 35,8% svck trong Q4/21 nhờ (1) phục hồi tiêu thụ điện hậu Covid-19 và (2) nhà máy điện gió bổ sung hoạt động vào tháng 11/2021 đã bắt đầu tạo ra lợi nhuận. LN ròng của Xây dựng & vật liệu tăng 33,1% svck trong Q1/22 sau khi biên LN gộp tăng lên 17,3% từ 15,5% trong Q1/21 sau khi giá kính xây dựng, đá thạch anh và ống nhựa tăng. Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp thép chậm lại, còn 12,4% svck trong Q1/22, thấp hơn nhiều so với Q4/21 (+36,0% svck) và Q1/21 (+281,8% svck) sau khi giá than luyện cốc và chi phí vận tải tăng.
Lâm nghiệp và Bất động sản công bố tăng trưởng âm
LN ròng Q1/22 của Giấy và Lâm nghiệp giảm 11,7% svck do giá gỗ nguyên liệu tăng và chi phí vận chuyển cao. Các doanh nghiệp bất động sản kéo dài xu hướng giảm với mức giảm LN ròng 5,7% svck trong Q1/22, (-36,9% svck trong Q4/21) do lượng bán của phân khúc căn hộ và cho thuê giảm
.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status