Hợp tác cùng phát triển

Kết quả dịch vụ đấu giá Sabeco qua VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO 31/01/2008    519

Chia sẻ

–    Giá trúng bình quân         : 70.000 đồng/cổ phần
–    Tỷ lệ trúng                      : 100% khối lượng cổ phần DVĐG đã đăng ký.
 –    Thời gian nộp tiền mua cổ phần DVĐG Sabeco qua VNDS: chậm nhất 15h30 ngày 07 tháng 03 năm 2008.

VNDS nhận mua kỳ hạn (Repo) cổ phiếu DVĐG Sabeco qua VNDS, chi tiết như sau :
–    Giá mua           : 35.000 đồng/1cổ phần
–    Thời hạn mua   : 06 tháng tính từ ngày 07/03/2008
–    Lãi suất            : 1,25 % /tháng (30 ngày)
         

VNDS xin trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status