Hợp tác cùng phát triển

KDH – Vượt qua thị trường ảm đạm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 13/10/2020    937

Chia sẻ

  • Điều chỉnh tăng LNST năm 2020/21 lên 3,7%/11,2% do tỷ lệ hấp thụ cao.
  • Chúng tôi kỳ vọng danh số ký bán nửa cuối năm 2020 sẽ tăng 63,9% nhờ mở bán dự án Armena vào cuối Q4/2020.
  • Nâng đánh giá từ Trung lập lên Khả quan với giá mục tiêu 29.100 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 24.100

VND 29.100

2,06%

KHẢ QUAN

Bất động sản

LN 6T20 tăng trưởng mạnh mẽ nhờ bàn giao dự án Verosa Park

Trong Q2/2020, doanh thu thuần của KDH tăng 92,2% svck, nâng doanh thu 6T20 lên 1.486 tỷ đồng (tăng 18,9% svck), hoàn thành 42,1% dự phóng cả năm 2020 cả chúng tôi. Việc bàn giao dự án Verosa Park đóng góp 933 tỷ đồng, chiếm khoảng 63% tổng doanh thu 6T20. Biên LN gộp 6T20 tăng 9,2 điểm % svck lên 49,1% do dự án biệt thự nhà phố Verosa Park có biên LNG cao. LN ròng 6T20 tăng 90,1% svck lên 408 tỷ đồng, tương ứng với 34,5% dự báo của chúng tôi và 37,2% kế hoạch năm 2020 của công ty.

Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán tăng mạnh trong nửa cuối 2020

Doanh số ký bán 6T20 của KDH cho các dự án Verosa và Lovera chỉ đat 36,1% so với dự phóng của chúng tôi, đóng góp vào doanh thu 2020-21 khoảng 1.349 tỷ đồng. Ba dự án trọng điểm của KDH đạt được tỷ lệ lấp đầy cao tính đến tháng 6/2020 (Safira 100%, tương đương 1.593 căn; Verosa Park 78%; Lovera Park 80%) nhờ lượng bán lớn trong năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng phần còn lại của Lovera Vista và Verosa Park sẽ được bán hết trong 6 tháng cuối năm 2020 và dự án Armena có khả năng sẽ được khởi công vào cuối Q4/20, nâng tổng doanh số ký bán mới cho năm 2020 đạt 3.737 tỷ đồng (-21% svck).

Điều chỉnh tăng dự phóng LNST 2020-21 do tỷ lệ hấp thụ cao

Chúng tôi tăng dự phóng doanh thu năm 2020 lên 19,9% so với dự phóng trước, đạt mức 3.526 tỷ đồng (+23,9% svck) vì cho rằng sẽ có thêm nhiều căn hộ từ dự án Safira được bàn giao trong nửa cuối năm 2020. Chúng tôi dự phóng LN ròng năm 2020 sẽ đạt 1.183 tỷ đồng (+29,2% svck), tăng 3,7% so với dự phóng cũ, tương ứng với tăng trưởng EPS cốt lõi đạt 24,65% svck. Đồng thời chúng tôi tăng dự phóng EPS cốt lõi năm 2021 lên 11,2% nhờ doanh số ký bán cao của dự án Lovera trong giai đoạn 2019-6T2020.

Nâng đánh giá từ Trung Lập lên Khả Quan với giá mục tiêu cao hơn 29.100 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 29.100 đồng/cp dựa trên: 1) Cập nhật định giá dự án Armena bằng phương pháp DCF; 2) Dự án Armena ở Quận 9 và Clarita ở Quận 2 có giá bán trung bình (ASP) cao hơn nhờ triển vọng thành lập thành phố mới phía đông thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Tiềm năng tăng giá bao gồm việc dự án Tân Tạo được triển khai sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá có thể đến từ: 1) làn sóng bùng phát COVID-19 mới có thể cản trở hoạt động bán hàng và tiếp thị; 2) quá trình xin giấy phép xây dựng lâu hơn dự kiến làm trì hoãn việc mở bán mới.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status